MENY

Kategori - Horkheimer

Positivisme og politikk

BOKOMTALE: Ei ny bok om positivismestridane i Tyskland, Noreg og Sverige stiller spørsmål om det eigentleg gjekk føre seg nokon verkeleg strid, og om det i så fall handla om positivisme.

At tænke selv

ESSAY: Med sin negative dialektikk åpnet Adorno for en tenkning som er både filosofisk, historisk situert og rettet mot samfunnet.

Stuelands klimakamp

BOKOMTALE: Kan økopoesien bidra til at mennesket i større grad føler moralsk ansvar overfor naturen?

Kritisk teori

BOKUTDRAG: Kultur og språk er ikke ideologisk nøytrale fenomener, selv ikke når de foregir å «bare» underholde. De bør utsettes for kritisk analyse, og det samme bør andre fenomener vi ofte ser på som nøytrale.

Vi bruker cookies for å kunne tilby deg en best mulig opplevelse. Les mer…