Kategori - Merleau-Ponty

Litteratur och erfarenhet i Merleau-Pontys filosofi

Forskning: Hur förhåller sig den litterära skildringen till den värld som skildras? Vad händer med den omskrivna erfarenheten i och med nedskrivandet av den? Merleau-Pontys filosofi ger oss verktygen för att tänka de här frågorna utifrån en ömsesidighet mellan språk och erfarenhet. Lovisa Andén undersöker hur man kan förstå förhållandet mellan erfarenhet och litterära uttryck i Merleau-Pontys filosofi.

Språket skjuler sine spor

OVERSETTELSE: I den kartesianske tradisjon er møtet mellom bevissthet og språk umulig, hevder Maurice Merleau-Ponty i sine forelesninger.

Vi bruker cookies for å kunne tilby deg en best mulig opplevelse. Les mer…