MENY

Kategori - toleranse

Luther, liberalismen og myten om den livssynsnøytrale staten

ESSAY: Var Martin Luther en radikal teolog eller apologet for enevelde? Hvordan en forstår reformasjonen og hvilket syn en anlegger på Luther henger nøye sammen med det større historiske forholdet mellom vår kristne fortid, opplysningstiden og liberalismen.

Islam og fortolkningsaktivitet

ESSAY: Å ta islam på alvor innebærer å stille seg selvkritisk og filosofisk reflekterende til den religiøse tenkningen.

Toleranse og religiøs brennhug

STUDIO SOKRATES: «Det er alt for dvaskt å oppfatte toleranse som ein mild velvilje overfor folk som tenkjer og lever annleis enn ein sjølv. Det er å gjere toleranse avhengig av flyktige kjensler.»

Er toleranse farlig?

DEBATT: Toleranse er farlig, sier kjendisfilosof Slavoj Žižek. Den påstanden er ikke en gang egnet som retorisk oppkvikker, svarer filosofjubilant Jon Hellesnes.

Vi bruker cookies for å kunne tilby deg en best mulig opplevelse. Les mer…