Debatt

Er toleranse farlig?

Publisert
Slavoj Žižek
Slavoj Žižek
Toleranse er farlig, sier kjendisfilosof Slavoj Žižek. Den påstanden er ikke en gang egnet som retorisk oppkvikker, svarer filosofjubilant Jon Hellesnes.

Etter Žižeks Oslo-besøk var sloveneren på Klassekampens forside og advarte mot toleranse. Han mener at toleransen er farlig fordi den glatter over konflikter i samfunnet.

Ulempen med toleransen er at den kan holde fordommer og rasisme under kontroll – men ikke gjøre noe med at slikt finnes.

Žižeks utgangspunkt er ikke ulikt Hans Skjervheims kritikk av formal frihet. Som han sier i «A Plea for Leninist Intolerance» fra 2002:

Formal freedom is the freedom of choice within the coordinates of the existing power relations, while actual freedom designates the site of an intervention that undermines these very coordinates.

Jon Hellesnes
Jon Hellesnes
Det er slik Žižek forstår toleranse: som en ramme for akseptable meninger innenfor det rådende systemet.

Hellesnes tar på sin side toleransen i forsvar, blant annet fordi den danner grunnlag for både ytrings- og organisasjonsfrihet. Det var nettopp påstanden om at «toleranse er farlig» Joseph McCarthy brukte i sin jakt på skadelige organisasjoner og dissidenter.

Men vi har sterke nok døme på antirettsstatleg intoleranse frå vårt eige land også. Den politiske og rettsstridige overvakinga av norske statsborgarar er med rette oppfatta som ei nasjonal skam.

Han antyder at Žižek ikke forstår at han som dissident har en interesse av toleransen i samfunnet. Men slik overser han nok at Žižek ikke sikter til toleranse forstått som juridiske rettigheter, men som ideologisk fenomen. Žižek vil nok mene at toleransen heller står i veien for å kunne være virkelig dissident:

Today’s liberal-democratic hegemony is sustained by a kind of unwritten Denkverbot similar to the infamous Berufsverbot in Germany of the late sixties; the moment one shows a minimal sign of engaging in political projects that aim to seriously challenge the existing order, the answer is immediately: “Benevolent as it is, this will necessarily end in a new gulag!”

Powered by Labrador CMS