Nordisk filosofi sedan 1945

FORSKNING: Nedan skisseras några grundtankar i ett nytt forskningsprojekt som syftar att jämföra universitetsfilosofin i de nordiska länderna sedan 1945. Projektet har tre tyngdpunkter: västvändningen under åren kring 1945, vänstervändningen med 1968 som symboler, och de första kvinnorna som tog plats inom ämnet.

Les mer

Freges skrifter til norsk

BOKNYTT: Et utvalg av Gottlob Freges skrifter er under utgivelse – i det som vil bli det første norskspråklige presentasjonen av filosofen som omtales som «den analytiske filosofiens far». – Det er ikke er mulig å fullt ut forstå mye av dagens filosofiske forskning uten kjennskap til Freges tenkning, mener Einar Duenger Bøhn, som står ansvarlig for utgivelsen.

Les mer