Tidsskrift

Nytt Wittgenstein-nummer

Publisert
Ludwig Wittgensteins (1889–1591) tenkning er temaet for det nye nummeret av Norsk Filosofisk Tidsskrift.
Ludwig Wittgensteins (1889–1591) tenkning er temaet for det nye nummeret av Norsk Filosofisk Tidsskrift.

Mandag 14. desember kommer nytt dobbeltnummer av Norsk Filosofisk Tidsskrift (NFT). Det blir et temanummer om Ludwig Wittgensteins filosofi. Ingebjørg Seip trer nå av som redaktør; her er en tyvtitt på en bit av hennes siste leder.

At Wittgensteins filosofi er tema for et dobbeltnummer av NFT, er både naturlig og ironisk. Det som taler for det, er at Wittgenstein er en av de mest omtalte og fortolkede filosofene fra forrige århundre. Både hans filosofiske praksis og hans tekster har satt dype spor etter seg nesten overalt i den kulturelle debatten. Men samtidig unnlater Wittgenstein å etablere en entydig og sammenhengende teoribygning, og hans filosofiske praksis undergraver både forsøk på klassisk teksteksegese og stringente posisjoneringer. Snarere utfordrer Wittgensteins filosofi kontinuerlig vår måte å tenke på, uten at denne utfordringen lar seg samle til entydige alternativer.

Niklas Forsbergs artikkel «Vi är alle stygge barn» tematiserer dette problemet med utgangspunkt i et sitat fra Wittgenstein selv: «Jag kan inte grunda en skola, eftersom jag egentligen inte vill bli efterapad. I varje fall inte av dem som publicerar artiklar i filosofiska tidskrifter.» …

Her er det øvrige innholdet i Norsk Filosofisk Tidsskrift nr 3–4, 2009:

Artikler

 • Niklas Forsberg: Dogma – Vi är alla stygga barn
 • Peter K. Westergaard: «et afsluttet regelmæssigt mønster» – Om Wittgensteins Tractatus Logico Philosophicus og Tolstojs Kurze Darlegung des Evangelium
 • Kevin M. Cahill: Explanation, Wonder, and the Cultural Point of the Tractatus
 • Tove Österman: Hur kan vi veta vad djuren tror?
 • Richard Sørli: En anti-ortodoks tilnærming til Wittgensteins såkalte privatspråkargument
 • Alois Pichler: Wittgenstein og forfatterskap – et forsøk
 • Sören Stenlund: Wittgenstein om oändlighet, matematiska satser och bevis
 • Simo Säätelä: Estetik, matematikk och filosofisk metod – Wittgenstein om «den sällsamma likheten» mellan en estetisk undersökning och en filosofisk undersökning i matematiken
 • Cato Wittusen: Kunstkritik og kunstnerisk praksis – Michael Fried, minimalismen, Jeff Wall og Wittgenstein
 • Lars Hertzberg: Språkspel kontra samtal – Wittgenstein och Rhees
 • Bokanmeldelse: Edmund Dain: Om Harald Johannesens On Interpreting Wittgenstein

Abonnementspriser 2009:

Privat kr 463,- Studentpris kr 260,-

E-abonnement kr 733,- Enkelthefter kr 115,-

Abonnerer du på tidsskriftets papirutgave, koster e-abonnement kr 200,-. Les mer om e-abonnement på www.idunn.no

Powered by Labrador CMS