Tidsskrift

Forestillinger om fremtiden

Publisert
Fra: Arr – 4-2011 — http://www.arrvev.com/

TIDSSKRIFT: Samfunnet vårt er nærmest besatt av fremtiden. Hver dag forteller mediene om kommende klimaendringer, økonomiske kriser og terrortrusler. Byråkrati og næringsliv produserer fremtidsscenarioer og risikoanalyser på løpende bånd – mens våre mareritt iscenesettes på film og i dataspill. Mange av oss krysser fingrene i håp om at vitenskap og teknologi en vakker dag skal redde oss fra undergangen.

Arr – idéhistorisk tidsskrift er ute med et nytt temanummer om fremtiden. Her er et utdrag fra lederen, skrevet av Haakon Flemmen.

Med dette nummeret av Arr vil vi utforske ulike forestillinger om fremtiden. Vi forsøker ikke å spå hva som skal skje eller fabulere om kommende tider. Tvert imot vender vi blikket mot fortiden.

Våre forestillinger om fremtiden har nemlig forandret seg gjennom historien. De er kommentarer til sin samtid, påvirket av litteratur, kunst, religion og teknologi. Slående ofte er de også forsøk på å forstå og forholde seg til fortiden. De er uttrykk for menneskers behov for å se sine liv i en større sammenheng – og for trangen til å kunne håndtere det ukjente.

Ved å studere tidligere tiders tanker om fremtiden, kan vi sette våre egne forestillinger i perspektiv. Også våre ideer om morgendagen er formet av tidens kulturelle klima – og av vårt forhold til historien.

Innhold

 • Hallvard Fossheim: «Fortidens fremtid. Om tid og fremtid hos Platon og Aristoteles»
 • Kyrre Kverndokk: «‘De sidste Dages Nærmelse’. Jordskjelvet i Lisboa som fokalpunkt for fremtidsforestillinger»
 • Øivind Berg: «Spydeberg år 2000. En fremtidsvisjon?»
 • Jacob Nicolai Wilse: «Philoneus. Eller Eftertiden i Norge»
 • Tore Engelsen Espedal: «Oppstand og uendelighet. Richard Wagner, musikken og fremtiden»
 • Thomas Østerhaug: «Ernst Bloch, musikken og framtida»
 • Simen Ekern: «Fortiden er for feiginger. Italienske futuristers tanker om tid, fascisme og herremote»
 • Bodhisattva Chattopadhyay: «Retrospektiv fremtidighet degenerasjon i fiksjoner om fremtiden»

Bokessay

 • Amund Bjørsnøs: «En Muhammed-reportasje» (Tidligere publisert på Salongen.)
 • Espen Schaanning: «Om å ta seg friheter»
 • Espen Schaanning: «Administrative straffer»
Powered by Labrador CMS