Nyheter

Beauvoir møter Darwin

Publisert
Illustrasjon: iStock

Simone de Beauvoirs klassiker Det annet kjønn må leses på nytt – med darwinistiske briller. Det mener professor Tone Bleie.

I et intervju med Klassekampen, hevder Bleie at Beauvoirs forhold til darwinismen er blitt oversett.

– I «Det annet kjønn» utviser Simone de Beauvoir egentlig en betydelig interesse for å forstå seksuell og biologisk seleksjon. Det er i seg selv interessant. Men det er slående at hun nesten helt tilsidesetter Darwins omstridte tese om kvinners seksuelle valg. Ved å nedtone dette til de grader, ender hun med å posisjonere seg i tråd med datidens rådende oppfatning om at det er menn som bestemmer hvem de skal ha seksuelt samkvem med.

– Hvorfor gikk hun ikke dypere inn i dette spørsmålet, tror du?

– Det har nok med å gjøre datidas parisiske intelligentsia. Deres interessehorisont inkluderte ikke de tidlige stemmene innen evolusjonær biologi. I tillegg benytter Beauvoir seg selektivt av arbeidene til antropologer som Lévi-Strauss og Frazer. Lévi-Strauss har egentlig et implisitt naturalistisk ståsted. Han anerkjenner at vår tankevirksomhet har en materialistisk base i nervesystemet, og står slik sett for en psykisk enhetsforståelse. Men så skifter han fokus til de kulturelle prosesene, uten å avklare hvordan de to rammeforståelsene henger sammen.

Simone de Beauvoir (1908–1986) (Kilde: Wikimedia commons)

Tankegangen til Beauvoir ender i en forestilling om at seleksjonen, i den grad den opererer på oss, stopper ved halsen, mener Bleie.

Ifølge professoren har både Beauvoir og Toril Moi en tendens til å overse naturvitenskapen.

Men verken artikkelen i Klassekampen eller et tidligere og grundigere intervju hos forskning.no får vel helt klart frem hva som vil være gevinsten ved dette.

Powered by Labrador CMS