Tidsskrift

Mulighetenes tyranni?

Vår trang til å sprenge teknologiske grenser handler om et ønske om enhet med omgivelsene, mener filosofen Svein Anders Noer Lie. Men kan de mange valgene vi stilles overfor skape et mulighetenes tyranni?

Publisert
Skaper teknologien frustrasjon og uro? (Illustrasjon: iStock)

For å forstå teknologi og teknologisk utvikling må vi forsøke å forstå vårt grunnleggende forhold til den, hevder filosof Svein Anders Noer Lie ved Universitetet i Tromsø i et intervju med forskning.no.

Filosofen Martin Heidegger (1889–1976) beskrev dette forholdet ganske presist i sitt hovedverk Sein und Zeit, og det han sier der er at enhver teknologi som overhode skal fungere må være oss «til-hånden». Med dette mener han at vi på en måte må bli i ett med teknologien. Den må fungere som armen din.

– Teknologien må trekke seg tilbake og bli usynlig for oss. Det gjør den ved at vi gir oss over til teknologien og på sett og vis underordner oss den. For eksempel første gang du skal sykle, så fremstår det hele litt fremmed.

– Men skal sykkelen i det hele tatt fungere, så kan du ikke ha denne følelsen hver gang. Etter hvert som du sykler, så tenker du ikke på alt du gjør. Du gjør det automatisk. Du føler en slags flyt i det du gjør, en takt og en jevn strøm. Det er denne følelsen av at ting går på skinner vi søker etter i vårt forhold til bruksgjenstander.

– Slik er det og må det være med alt vi omgås i hverdagen. Når det ikke er slik, da blir vi oppmerksomme på det som begrenser oss, og det er denne følelsen av å være begrensa som overhode gjør det mulig med teknologisk utvikling, forklarer Noer Lie. […]

Problemet for de fleste av oss er at vi bombarderes med veldig mange nye teknologiske muligheter – hver dag. Og vi fristes av det.

– Det er et enormt trykk av muligheter, og det gjør at man kan kjenne på mange begrensninger på veldig mange fronter. Det kan være kilde til stor frustrasjon og uro, en slags mulighetenes tyranni for å sette det på spissen.

Hele artikkelen kan leses her.

Powered by Labrador CMS