Nyheter

Etikk – med eller uten følelser?

Publisert
Illustrasjon
AKTUELT: Det er ren utopi å tro at det er mulig å håndtere verdiladede spørsmål med fornuft alene. Dette er utgangspunktet for en av årets mest leste artikler på ScienceDirect.
Fred Wenstøp
Inspirert av såkalt nevroøkonomi, har BI-forskerne Fred Wenstøp og Haavard Koppang forsøkt å utvikle en etisk plattform for operasjonsanalyse.

– Hjernen er til god hjelp som veiviser, men til syvende og sist er alle valg utløst av emosjoner, sier professor Wenstøp på forskning.no.

Tidligere har operasjonsanalyse blitt forstått som verdifri «og dermed ikke gjenstand for spørsmål om etikk».

Wenstøp og Koppang tar derfor til orde for at vi bør forlate den gamle definisjonen av rasjonalitet som kald følelsesløs bruk av hjernen, og i stedet akseptere at rasjonelle beslutninger krever emosjonell avveiing av verdier.

Du kan lese mer på forskning.no.

Powered by Labrador CMS