Forskning

John Cages praktiske filosofi

Publisert

Hvordan kan man undersøke musikk uten å gjøre den til filosofi, teori eller konseptkunst?

Mia Göran har skrevet doktoravhandling om komponisten John Cage. Fra 1950-tallet utviklet Cage en sansningens poetikk, mener Göran.

Cage kom etter hvert fram til en helt spesiell estetisk metode, påpeker hun. Metoden mener hun bør betraktes som en form for praktisk filosofi, skriver forskning.no i en artikkel om Görans prosjekt.

John Cage (til venstre) sammen med Thomas Bloch — Foto: Wikimedia commons
John Cage (til venstre) sammen med Thomas Bloch — Foto: Wikimedia commons

Avhandlingen bærer tittelen Sansningens Poetikk. John Cages estetiske praksis: «a non-knowledge of something that had not yet happened». Den er både en tradisjonell musikkvitenskapelig studie av John Cage – og en estetisk studie.

– Tradisjonelle musikkvitenskapelige analyser betrakter verket som et objekt. Et objekt man lager fortellinger ut av. Og stillheten som fins i verket, brukes for å lede oppmerksomheten mot det narrative, mot musikken, det som ikke er stillhet, sier Göran.

– Cage derimot, går rett inn i stillheten. Han etablerer rom for praktisering og øvelse i sansning og kreativitet, sier Göran.

Les artikkelen om prosjektet på forskning.no.

John Cages arbeider, og spesielt stillhetsverket 4′33″, har vært gjenstand for ulike filosofiske tolkninger. Se for eksempel hva bloggeren Lee-Sean skriver her.

Powered by Labrador CMS