av Rebecca Lund

Sandra Harding er en amerikansk filosof som nok er mest kendt for sine væsentlige bidrag til feministisk epistemologi og metode.

av Hedda Susanne Molland

Oljeeventyr, fjellturer og klimastreik: Hva har disse fenomenene til felles? De er ulike uttrykk for vårt forhold til naturen, og sammen avslører de en ambivalens mange av oss føler på – vi både utnytter naturen, og verdsetter dens uberørthet. Et nytt forskningsprosjekt søker å utforske Nordens mangefasetterte forhold til naturbegrepet.

av Sigurd M. N. Oppegaard

Både Foucault og Deleuze framhever at henholdsvis nyliberalismen og kontrollsamfunnet er noe fundamentalt annet enn det disiplinære samfunnet.

av Frode Nyeng

Lars Fr. H. Svendsens nye bok om løgnens filosofi lykkes i å vise hvor nyansert ærlighetens og løgnens sosiale landskap er, men lever ikke opp til hans tidligere bøker.

av Steinar Mathisen

Som sosialfilosof er Habermas i mindre grad interessert i troens dogmatiske innhold enn hva han er i dens livsorienterende kraft, og at den derigjennom virker sosialt integrerende.

av Steinar Mathisen

I Jürgen Habermas’ filosofihistorie rolle spiller fornuft og universialitet sentrale roller.

av Anna Kvam

På hvilken måte kommer apokalyptisk retorikk til syne i skandinaviske bøker om klimakrisa? Og hva kan et slikt spørsmål fortelle oss om verkenes sjangertilhøriget?

av Anders Fjeld

Bare ved hjelp av illusjonenes verden og dens skjebnesvangre dobbeltgjengere kan mennesket, ifølge Clément Rosset, flykte fra sin urokkelige og meningsløse virkelighet.

av Johne Eide

Når eg les dikta til Olav H. Hauge, har eg ein klar oppleving av at dei har eit samband med stoiske tankar. Denne studien forsøker å svare på to spørsmål som har å gjere med forholdet mellom stoisismen og diktinga hans.

av Harald Langslet Kavli

Jens Oscar Jenssen har skrevet en tilgjengelig og god introduksjon om stoikerne. Boken drøfter flere av de store temaene innenfor det stoiske systemet, deriblant menneskesyn, fri vilje og determinisme, følelser, og hvordan vi bør møte døden.

Anbefalt lesning

av Birgitte C. Huitfeldt

Kvinnekroppen er kun en illusjon og kjønns-kategoriene «kvinne/mann» skulle aldri ha blitt opprettet.

av Solveig Nygaard Selseth

Den nyoppstartede student-IT-bedriften Disputas AS fikk 1 million kroner fra Forskningsrådets studentordning STUD-ENT. Bedriften utvikler en nettplattform som skal tilby verktøy for kritisk tenkning og analyse av argumenterende tekst.

av Jakob Elster

Hvorvidt man bør «overlate etikken til etikere» avhenger ikke bare av om fagetikere faktisk er moralske eksperter. Det er også utfordringer knyttet til å vite hvilken etiker man skal lytte til.

av Karin Dirke

Hva er egentlig villsvinets plass i svensk historie, og hva kan det fortelle oss om forståelsen av villskap, tilhørighet og menneskers forhold til naturen?

av Hans Fink og Anne-Marie Søndergaard Christensen

Den 3. oktober ville Philippa Foot ha fylt 100 år. For å markere dette, publiserer vi to bidrag som belyser Foot på ulikt vis.

av Hilde Vinje

«Én svale gjør ingen sommer», skrev Aristoteles. Slik er det også med lykken, mente han: Én dag eller en kort stund er ikke nok til å gjøre oss lykkelige. Men hvis én dag ikke er nok, hvor mange dager trenger vi da?

av Stein Sundstol Eriksen

Hvordan bør populismen forstås? En rekke populismeteoretikere har forsøkt å definere dem som en retorisk form, der det sentrale kjennetegnet er motsetningen mellom folk og elite.

av redaksjonen

Salongen og Litteratur på Blå inviterer til samtale om Jürgen Habermas 6. oktober.

av Lisbeth Thoresen

I boka Hva er døden? ønsker Espen Gamlund og Carl Tollef Solberg å fortsette samtalen om døden som Per Fugelli startet.

Vi bruker cookies for å kunne tilby deg en best mulig opplevelse. Les mer…