av May Thorseth

Filosofifaget er ikke lenger hva det var ved norske universiteter og i norsk offentlighet. Det er ikke nødvendigvis en dårlig ting.

av redaksjonen

Har moralfilosofien mistet kontakt med allmennmoralen? Salongen setter søkelyset på moralsk ekspertise og anvendt filosofi i en ny tekstserie.

av Truls Wyller

Når vi snakker om tid, kan vi ikke redusere spørsmålet til hvor mye klokken er. Enhver levende ting har nemlig sin egen livstid, med sin egen rytme fra begynnelse til slutt.

av Eilif Guldvog Hartvedt og Hannah Winther

Bør det være obligatorisk å ta koronavaksinen? Salongen har spurt syv filosofer i Norge, Sverige og Danmark.

av Anna Karlsson

Vilka egenskaper hos öar – framför allt öde öar – gör att de har sådan dragningskraft på oss och så ofta utgör scenen för visioner och utopier om ett bättre liv?

av Thomas Netland og Maia Vige Helle

Gjennom en kombinasjon av innsikter fra blant annet biologi og fenomenologi, fremstiller den enaktive tilnærmingen seg som et radikalt alternativ til flere tradisjonelle oppfatninger i bevissthetsfilosofi og kognitiv vitenskap. Hvordan kan tanken om ‘enaction’ bidra til å forklare sinnets natur?

av Sofia Jeppsson

Peter Singer skriver engagerat om vikten av globalt samarbete och globala lösningar för klimatkrisen, världshandeln, folkrättsbrott och extrem fattigdom. Boken är läsvärd och angelägen för alla, oavsett om de delar Singers utilitaristiska grundsyn eller inte.

av Solveig Nygaard Selseth

Salongen har ny redaktørduo: Hannah Winther fortsetter som redaktør og skal nå samarbeide med Eilif Guldvog Hartvedt.

av Marius Grindflek

Filmen Gunda gir en unik innsikt i dyrelivet på en bondegård, og i en film hvor mennesket er fraværende er menneskets rolle i dyrs hverdag likevel et sentralt moment seeren må ta stilling til.

av Max Johannes Kippersund

Sebastian Watzl, filosof ved Universitetet i Oslo, skal lede to nye forskningsprosjekter om «god oppmerksomhet». Sosiale medier, «falske nyheter» og populister utfordrer vår evne til å vie oppmerksomhet til det vi egentlig bør prioritere, sier han i dette intervjuet.

Anbefalt lesning

av Solveig Nygaard Selseth

Vinneren av årets NM i filosofi er Aslak Hellevik. Vinnerteksten diskuterer Peter Singers forståelse av hjelp som noe man bør gjøre, heller enn bare en god handling som ikke er galt å la være å gjøre.

av Line Cecilie Engh

De apofatiske mystikerne fra middelalderen utfordret språkets yttergrenser gjennom sine guddommelige meditasjoner. Enda i dag stilles spørsmålet blant filosofer, forfattere og teologer: Hvordan kan språket omtale det språkløse?

av Eirik Magnus Fuglestad

Salongen har glede av å viderebringe en artikkel om bondestudenten i historien og nåtiden fra Arr sitt nyeste nummer om bygda.

av Fredrik Portin

Många filosofer får en att tänka på lidande och rättvisa. Men få filosofer förmår ta med en på en sådan musikinspirerad och retoriskt slagkraftig resa in i lidandets väsen och rättvisans nödvändighet som Cornel West.

av Karin Mæland

Denne oversettelsen presenterer et lite utdrag av Īśvarakṛṣṇas Sāṁkhyakārikā fra ca 350-450 evt. med kommentar av Gauḍapāda fra ca 800 evt.

av Jostein Jakobsen

Et ferskt utvalg av Antonio Gramscis «Fengselsopptegnelser» foreligger i norsk utgave, oversatt av Geir Lima. Utgivelsen gir oss mulighet til å stifte nytt bekjentskap med en av 1900-tallets viktigste marxistiske tenkere. Og dessuten: utforske Gramscis relevans i dag.

av Terje Sparby

Filosofisk supplements nyeste utgave markerer at Georg Wilhelm Friedrich Hegel fylte 250 år i fjor. I denne artikkelen av Terje Sparby, utforsker forfatteren forholdet mellom fornuft, spekulasjon og mystikk i Hegels religionsfilosofi.

av Kamilla Østerberg

Ann Heberlein har skrevet en liten bok om en stor tenker. Det er en medrivende biografi som setter kjente og ukjente sider ved Hannah Arendts liv og tenkning i en historisk, politisk og geografisk kontekst.

av Tomine Sandal

Salongens panelsamtale om miljøhumaniora bidro til å belyse muligheter og utfordringer for det gryende fagfeltet. Diskusjoner om feltets grenser og tverrfaglighet, samt humanioras rolle i å bidra til miljøløsninger, er likevel ikke ferdigdiskutert.

Vi bruker cookies for å kunne tilby deg en best mulig opplevelse. Les mer…