Frihetens pris

DEBATT: Vi er frie som aldri før, men hva skal vi bruke friheten til? Frihet er som penger, mener sosiolog Gunnar Aakvaag: Først er den svært nyttig, men ved akkumulasjon mister den sin lykkeskapende verdi. Tirsdag var det duket for frihetsdebatt på Litteraturhuset.

Les mer

Ansvar

TIDSSKRIFT: Filosofien anklages ofte for å være verdensfjern, abstrakt og uten praktisk nytte. Rundt om i verden bidrar slike oppfatninger til kutt i bevilgninger til filosofiinstitutter. Anklagen er kanskje rimelig overfor visse deler av filosofien, men når det gjelder dette nummerets livsnære tema bør det være liten tvil om filosofiens betydning.

Les mer

Møter med Hannah Arendt

BOKUTDRAG: Å møte Hannah Arendt er å bli konfrontert med det som kanskje fremfor alt kan karakteriseres som en modig tenker. Hennes tenkning utfordrer leseren; den inspirerer samtidig som den provoserer – kategoriene og begrepene er uvante; en er stilt overfor ytringer som ikke lett kan assimileres inn i noe allerede kjent. Lesning av Arendt fordrer derfor nytenkning.

Les mer