Nyheter

Rørosseminaret

Publisert
Røros (Kilde: Wikimedia Commons)

«Har friheten gått for langt? Eller trenger vi bare en annen frihet?» Dette er spørsmål som tas opp under Rørosseminaret 16.–18. april. Nå er agendaen klar, og som forrige gang, er flere humanistiske fag representert på programmet, inkludert filosofi og idéhistorie.

«Begrepet frihet står sentralt i vår kultur, og ikke minst i vår samtid. Men friheten har endret karakter, fra å være en humanistisk idé til å være motiv for svært ulike interesser,» heter det i beskrivelsen av årets tema. Tre aspekter ved friheten og dens grenser tas opp:

Samfunn: Forholdet mellom individuell frihet og politisk styring, mellom stat og marked, mellom rettigheter og forpliktelse. Frihet som offer for vilkårlig makt. Ytringsfrihet – for enhver pris? Overvåkning – et nødvendig onde? Hvor stor frihet tåler naturen? Frihet i dag – ufrihet for kommende generasjoner? Må vi belage oss på mindre personlig handlefrihet? Ropet på styring – og faren for det reaksjonære.
Kultur: Frihetens historie, frihet som kulturtrekk. Når frihet blir tvang. Ulike oppfatninger av frihet. Sosialisering: Hvilken autoritet trenger vi i oppdragelse og danning? Forholdet mellom frihet og styring, mellom valg og forpliktelse. Trenger vi en kulturell kanon?
Eksistens: Eksistensiell frihet: mulighet og ansvar, fallhøyde og sårbarhet. Hvor mye frihet har vi godt av? Hva er menneskelig frihet?

programmet finner vi blant andre:

 • Håvard Nilsen og Lars Fr. H. Svendsen: «Fellesskap og frihet»
 • Dag O. Hessen: «Naturens grenser – grenser for frihet?»
 • Emilie Ekeberg: «Det store frislippet – frihet for hvem?»
 • Guro Slettemark: «Forvitring av kommunikasjonsfriheten – hele folket under mistanke?»
 • Arne Johan Vetlesen: «Frihetens forvandling»
 • Tor Espen Aspaas: «Resignasjon, frihetstvang og revolt hos Beethoven»
 • Mohammad Usman Rana: «Sekularisme og frihet»
 • Peter Normann Waage: «Jeget. Individets grenser og grenseløshet»
 • Stefan Hermann: «Er dannelse det pædagogiske svar på frihedens grænser?»
 • Arnfinn Haram: «Fridom eller nihilisme – fridomsomgrepet og menneskesynet»
 • Göran Rosenberg: «Friheten, beroendet och konsten att vara människa»
 • Inge Eidsvåg: «Om frihet og forpliktelse hos Falkberget»
 • Sigrun Slapgard: «Sigrid Undset – forfattarinna som gjekk inn i si tid»

Rørosseminaret ble første gang arrangert i 2008 – med temaet «Alvoret i vår tid; oppdragelse og dannelse i et samtidsperspektiv». Den gang var Høgskolen i Sør-Trøndelag arrangør, mens en nystiftet forening står bak årets seminar. Foreningen har som mål å arrangere Rørosseminaret annenhvert år. Et eget råd setter opp seminarets program.)

Powered by Labrador CMS