Nyheter

Hva skjedde med frihet, likhet og brorskap?

Filosof og psykoanalytiker Julia Kristeva kommer til Norge for å snakke om opplysning, modernitet og politikk: Hvilken relevans har paroler som frihet, likhet og brorskap i dag?

Publisert Sist oppdatert
Julia Kristeva

Trenger disse ideene en revitalisering? Hvilke stemmer inkluderes og hvilke ekskluderes i modernitetens frihetsidealer?

Kristeva mener Europa trenger en ny politisk filosofi.

− Mange av samfunnets knutepunkter lar seg ikke løse opp i spennet mellom høyre- og venstrepolitikken. Motsetningene mellom kvinne og mann, møtene med fremmede, funksjonshemmede, religion, økologi og problemstillinger knyttet til slutten av livet, alle disse krever nye måter å tenke politikk på, sier hun på Forskningsrådets nettsider.

Hun etterlyser også en mer engasjert intelligentsia i den offentlige debatten.

− Spesialister med konkret kompetanse innenfor for fag som helse, økologi eller genmanipulering vil kunne fungere som mellomledd mellom myndighetene og folk flest. Spesialistene bør være gode til å kommunisere og være dyktige til å tilpasse budskapene sine til ulike målgrupper, mener Kristeva.

Kristeva kommer til Oslo 24.–26. september for å holde tre foredrag. Det ene om «den fremmede i oss selv: annerledeshet og funksjonshemming». Foredrag nummer to bærer tittelen «Ideen om det grenseløse Europa: europeiske frihetsoppfatninger». Og det tredje tar for seg «det kvinnelige geni: forestillingen om individuell kvinnelig genialitet som motvekt til massefeminismen». Se Forskningsdagenes nettsider for mer informasjon.

Powered by Labrador CMS