Vitenskapsteoretisk forum i Trondheim har vært et samlested for tverrfaglig diskusjon i 40 år, og fortsetter å holde det gående.

VÅRPROGRAMMET PÅ VITFORUM

Nytt semester - nytt program. I tradisjon tro skal semesteret følges av flere møter i regi av Vitenskapsteoretisk forum ved NTNU i Trondheim. Hva står på tapeten for våren?

Publisert

Vitenskapsteoretisk forum ved NTNU handler, selvsagt, om vitenskapsteori – bredt forstått. Målet er å fremme grunnleggende diskusjoner og forskning på tvers av faglige og institusjonelle skillelinjer. Her inngår både vitenskapsfilosofi, vitenskapshistorie og andre typer vitenskapsstudier.

Årets første møte avholdes denne uken, tirsdag 23. januar kl. 18:30 (OBS: tidsavvik) på Habitat i Trondheim. Til sammen skal det holdes 8 møter utover semesteret som blir mer eller mindre biukentlige - alle på Habitat fra 18-20:00. Se program under. 

Forumet inneholder gjerne relevante og samfunnsaktuelle diskusjoner, og det gis mye rom til spørsmål etter hvert foredrag. Blant annet diskuteres vitenskapens og fagdisiplinenes normative grunnlag, forholdet mellom de ulike vitenskapstradisjonene, og forholdet mellom vitenskap og etikk.

Vårens program er enda under utvikling, så det gjelder å følge med på forumets Facebook-side, hvor det vil legges ut oppdatert informasjon om ukens foredrag. Så følg Vitforums facebook-side!

Foreløpig program

  23. januar:  Jacob Stegenga (HPS, Cambridge University): Judging Science

  06. februar:  Ole-Marius Nesset (NTNU): Økofenomenologi

  20. februar: TBA

  05. mars:  Bengt Molander, Mathias Solli m.fl. (NTNU): Knowing how

  19. mars:  Joshua Gert (William and Mary College, USA): Naturalism, Normativity, and Neopragmatism

  09. mai: TBA

  23. april: Geir Grimholt (NTNU): TBA

  07. mai:  Emil Røyrvik (NTNU): Mulighetenes filosofi og praksis: alternative former for sosial organisasjon

Powered by Labrador CMS