Bøker

Underholdende om nytte

Publisert
Arild Pedersen: Niels Normanns oversjøiske reise. 27 merkelige forelesninger om pragmatisme (Abstrakt forlag, 2010)

BOKOMTALE: Kan en fremtidsutopi baseres på nyttetenkning? Tydeligvis. I den både lett ubehagelige og morsomme boken Niels Normanns oversjøiske reise leverer filosof Arild Pedersen en stort anlagt og fascinerende fortelling om nyttetenkningens eller pragmatismens muligheter og begrensninger.

Av Else Wiestad

LES OGSÅ: Hurra for Dewey!

For pragmatikeren er teori underordnet handling og erfaring. Sannhet forstås gjerne som en form for nytte eller instrumentell verdi. Denne boken kan leses som en innføring i pragmatismen, dens muligheter og begrensninger. Men først og fremst søker den å vise hva nytteorientert handling og erfaring er, uttrykt i en skjønnlitterær form.

Man skal ikke la seg skremme av at kapitlene kalles merkelige forelesninger. Alt på første side faller fortelleren ut av forelesningsformen. I stedet virvles vi inn i et litterært forsøk, utprøvende, fantasirikt og fullt av overraskelser.

Et nyttemenneske på reisefot

Hvilken kommunist eller liberalist vil ikke betale godt for å kunne leve en dag i et fullkomment kommunistisk eller liberalistisk paradis, reflekterer jegpersonen.

På sin forunderlige reise besøker han blant andre konstruktøren av biomatene, professor Angelsen i Trondheim. Den perfekte menneskelige biomaten er skapt som en kvinne på litt over tretti, vakker, mørkblond, med klare, kanskje litt harde øyne. Sjøreisen fører leseren videre til Nord-Norge og inn i rekonstruerte rorbuer og kafeer. De er fylt av tro kopier av gamle nordlendinger. Naturligvis uttrykker de seg på sin særegne, sjarmerende og saftig måte, i et språk spekket med gammeldagse bannord.

Forfatteren boltrer seg her fritt, uavhengig av den akademiske genren, men hele tiden med pragmatismen som bakteppe og ledetråd. Skulle man også ønske seg en akademisk forelesning om pragmatisme, kan man ved hjelp av et passord i romanen få tilgang til en på nettet.

Egger til refleksjon

Utsnitt av omslaget på Niels Normanns oversjøiske reise.

Boken Niels Normanns oversjøiske reise samler i seg elementer både av utopi og dystopi. Stedsforandring, kjærlighet og vekslende scener (herav både en over- og undersjøisk reise) er elementer i en roman som vekker undring og motforestillinger. Nettopp derfor egger den til refleksjon.

Den som vil se nyttetenkningen fremstilt, ikke i en forelesningssal, men som i en teatersal, kan se den fremvist her gjennom mer enn tyve løpske, ironiske og tankevekkende fortellinger. Samtidig må man huske at pragmatisme er mange ting, og at dette er én fremvisning av den.

Powered by Labrador CMS