Nyheter

Ideen om kjødets oppstandelse

Publisert
De dødes oppstandelse — De dødes oppstandelse, glassmaleri fra Musée national du Moyen Age i Paris. (Kilde: Wikimedia Commons)

Den kristne forestillingen om at også kroppen gjenoppstår etter døden ble til i møte med gresk kultur. Ifølge en artikkel på forskning.no var denne ideen viktig for at grekerne lot seg tiltrekke av kristendommen.

Den tidlige kristendommen la opprinnelig ikke vekt på den kroppslige siden ved oppstandelsen.

– For Paulus var det irrelevant om Jesu grav var tom eller ikke. Men evangeliene etter dette legger mer og mer vekt på kjøttet.

Dette forteller religionsforsker Dag Øistein Endsjø. Han har skrevet boken Greek Resurrection Beliefs and the Success of Christianity. Her hevder han at grekerne ble kristne på grunn av løfter om kroppslig oppstandelse.

[Platon] mente at kroppen var et fengsel for sjelen, og denne tanken på sjelen som noe positivt og kroppen som noe negativt har gjerne blitt tillagt alle gammelgrekere.

Men i tradisjonell gresk religion finnes opprinnelig ikke noe evig liv om ikke også kroppen var med. Dette var fremdeles den utbredte tanken blant grekerne rundt starten av vår tidsregning.

– De greske gudene var perfekte i sin fysiskhet. De var kropp og sjel til evig tid, og det var det som gjorde dem udødelige, forteller religionsforsker Dag Øistein Endsjø.

Grekerne trodde samtidig at en rekke personer gjenoppsto fysisk fra de døde, både historiske og mytiske skikkelser som de selv mente var historiske, som Herakles’ mor, Asklepios og Akilles. Enda flere ble angivelig fysisk udødelige uten å dø i første omgang.

Men ideen om kjødets oppstandelse bød også på problemer for kristendommen.

– Fra et gresk perspektiv var man ikke den samme om man ikke gjenoppstod med samme kropp. Kristendommen trengte en løsning som passet til det greske perspektivet, og de kristne kom frem til flere ulike teorier, forteller Endsjø.

Først kom man frem til at det menneskelige legemet ikke kunne forgå, men bare oppløses. Men hva om man blir spist av et dyr? En ny teori ble utviklet om at menneskekjøtt ikke kan gå opp i noe annet.

Dermed får hverken dyr eller kannibaler noen næring om de spiser det. Og på dommens dag spyr dyrene opp igjen biter av mennesker de må ha spist. (Se bilde øverst i artikkelen.)

– Da kristendommen kom opp med en løsning på dette problemet, ble religionen både fristende og mulig fra et gresk perspektiv, forteller Endsjø.

Hele artikkelen kan leses her.

Bok: Greek Resurrection Beliefs and the Success of Christianity – Dag Øistein Endsjø
Powered by Labrador CMS