Nyheter

Mekanikk

Publisert
(Illustrasjon: Peter Crossman, Mary Rose Trust/Wikimedia commons)

Mekanikk er kunsten å pønske ut og å bygge maskiner som virker i overensstemmelse med naturkreftene. Antikkens grekere tenkte på tre ting når de nevnte ordet mechane: Verktøy, hjelpemiddel og krigsmaskiner. Ikke rart at dagens mann liker seg på Clas Ohlson.

Lars Nilsen er programleder i Studio Sokrates og skriver om sine kommende programmer og filosofiske undringer på Salongen.

Odyssevs

Homer skriver at Odyssevs er en polymechanos, en multimekaniker. En som får til mange ting (Greek Thought, 491). Tragediedikteren Sofokles er kritisk til mekanikeren: Mennesket hersker over alt som lever, han graver dype hull i jorda uten respekt for Gaia, han bygger byer og skjulesteder der han selv bestemmer hvilke regler som skal gjelde. Og alt dette får han til takket være mechane, mekanikken.

Men hvis du leter etter lærebøker i mekanikk fra antikken, blir du skuffet. Ingen «handbok i tømrerfaget» eller «slik bygger du en vindeltrapp til familiens sommerhus». Det må være fordi slike ferdigheter ikke var boklig lærdom; man skulle lære av å se på en som kunne kunsten. Prøving og feiling, omtrent slik vi lærer oss å sykle på tohjulssykkel. Aristoteles regner techne (hyper) som slikt som skal læres ved at noen viser deg. Taus kunnskap

Krig og ufred

Ingen ting påvirker oppfinnsomheten mer enn krig. I en artikkel om mekanikk i Greek Thought heter det at krigskunsten er den best bevarte kilden til mekanikk i antikken. I krigstider ble mekanikeren en meget etterspurt herre. Han kan selge kunsten sin til den som betaler best, men han må være forberedt på å overbevise statsmenn og herskere om hva han kan. Derfor må han bygge modeller som virker og demonstrere at han har våpen større, sterkere og mer utspekulerte enn fiendens.

En tidlig tekst er Poliorketika eller kunsten å overleve en beleiring. Forfatteren er Aineias Taktikos. Aineias skal ha skrevet om kunsten å skaffe forsyninger til soldatene, om befestninger, om forberedelser til krig, kunsten å velge ut slagmarken, passord og hemmelige beskjeder (koder), rekognosering, rekvisitter til brannstifting, kort sagt: Den som var ute etter å forvandle idyllen i en liten gresk landsby til et inferno av matmangel og flammer trengte bare å ta kontakt med Aineias Taktikos.

Powered by Labrador CMS