Forskning

Om vennskap mellom menn

Publisert
Illustrasjon
Illustrasjon

Historiker Marianne Storberg har skrevet avhandling om vennskap mellom menn på 1800-tallet. I en artikkel på forskning.no forteller hun om hennes studie av ti nære vennskap.

Storberg sammenligner vennskapene på 1800-tallet med sosiologers beskrivelser av dagens forhold: Vennskap mellom menn beskrives som side ved side-vennskap, basert på at man gjør noe sammen, mens kvinners vennskap beskrives som ansikt til ansikt. Relasjonen menn imellom var mer ansikt til ansikt i epoken Storberg har studert, i så stor grad at hun beskriver åtte av de ti vennskapene hun har undersøkt som romantiske:

De var nære og gjerne mer fysisk intime enn det vi er vant til mellom menn i dag. Å holde hender, omfavne hverandre og erklære sin kjærlighet for hverandre er del av det romantiske vennskapet.

– Det interessante slik jeg ser det, er å se hvordan nærheten mellom menn har blitt så mye mer problematisk i moderne tid. Den endringen finner vi ikke på samme måte hvis vi ser på kvinnevennskap, sier hun.

Hun mener det kan ha mange årsaker.

– Kjønnsforskere har vært opptatt av at vi først begynner å operere med kategoriene homo- og heteroseksualitet mot slutten av 1800-tallet. I tiden jeg studerer var ikke skillet mellom homofil og heterofil etablert i folks bevissthet, og det var mer rom for nære og nærmest erotisk ladete vennskapsforhold, sier Storberg.

Storberg skriver om vennskap mellom flere kjente menn, blant annet mellom den senere kongen Christian Frederik og Carsten Tank Anker, prestekollegaene Jacob Neumann og Claus Pavels, dikteren Conrad Nicolai Schwach og Maurits Hansen – og mellom eventyrsamlerne Peter Christen Asbjørnsen og Jørgen Engebretsen Moe.

Storberg disputerer i Oslo 20. november.

PS: Se for øvrig denne artikkelen om Ingunn Eriksens hovedoppgave om vennskap mellom menn fra midten av 1800-tallet til begynnelsen av 1900-tallet. Og forresten hadde Arr – idéhistorisk tidsskrift et nummer om vennskap for noen år tilbake.

Powered by Labrador CMS