Nyheter

Hvor historisk er filosofien?

Publisert
Kjell Eyvind Johansen holdt foredrag under fagkritisk dag for filosofi og idéhistorie i Oslo 3. mars 2010. (Foto: Haakon Flemmen)

AKTUELT: Hvordan bør dagens filosofi forholde seg til filosofihistorien? Vi har akkurat lagt ut professor Kjell Eyvind Johansens nye artikkel «Filosofiens forhold til sin historie» her på Salongen.

NB: Her følger kun et lite utdrag – du kan lese artikkelen i sin helhet her. En gyllen sjanse for dem som ikke hørte Johansens foredrag under fagkritisk dag for filosofi og idéhistorie i Oslo!

Filosofien har et ambivalent forhold til filosofihistorien, påpeker Kjell Eyvind Johansen. Han skisserer en rekke vudt ulike måte å tilnærme seg på filosofiens historie på. Mens «det ortodokse synet» går ut på å skille skarpt mellom dagens filosofi og fortidens tenkere, innebærer «det historiske synet» at man prøver å forstå hva filosofen selv mente – på den historiske filosofens premisser.

Det finnes imidlertid filosofer med en ganske annen tilnærming til filosofihistorien, filosofer som representerer en tilsynelatende klanderverdig anakronisme: De analyserer en klassisk filosof med moderne begreper, distinksjoner og verktøy. Det anakronistiske elementet synes åpenbart: De gjør bruk av distinksjoner som synes helt utilgjengelige for den filosofen de analyserer […]. Samtalen føres ikke på den historiske filosofens premisser, det er den moderne analytikeren som legger premissene og styrer samtalen – kanskje i en retning som er fremmed for den tenkeren som analyseres.

Det sentrale temaet i artikkelen er hvordan vi bør forholde seg til tidligere filosofer – og i hvilken grad vi kan bruke dagens begreper og tenkemåter i vår tilnærming til filosofihistorien. Selv later Johansen til å foretrekke den anakronistiske tilnærmingen, og han hevder at «det historisistiske synet» er en anakronistisk tilnærming i forkledning.)

Powered by Labrador CMS