Nyheter

Kulturrådet søker idéhistoriker

Publisert

I 2015 er det 50 år siden Norsk kulturråd ble etablert. Nå søker rådet etter en forsker som kan skrive dets historie.

Prosjektet skal resultere i et illustrert bokverk som skal inneholde en samlet framstilling av Kulturrådets virksomhet og rolle i perioden 1965-2015.

Kulturrådet forvalter Norsk kulturfond og er rådgiver for det offentlige i kulturspørsmål.

Kulturpolitikkens idéhistorie

I prosjektbeskrivelsen heter det at man «ønsker et prosjekt som retter oppmerk­somheten mot spenningsfeltet mellom kunst/kultur og samfunn/politikk». Forskingsprosjektet vil videre «bidra til kunnskapsdannelsen om norsk kulturpolitikk og Kulturrådets rolle i denne».

Til å gjennomføre prosjektet vil Kulturrådet engasjere en forsker i et engasjement på to år.

Se hele utlysningen.

Powered by Labrador CMS