Nyheter

Beskytt filosofene!

Publisert
Filosof Jürgen Habermas. (Kilde: Wikimedia commons)

AKTUELT: Flere ungarske filosofer har kritisert landets nye, omstridte medielov. I dette oppropet tar de tyske filosofene Jürgen Habermas og Julian Nida-Rümelin sine kolleger i forsvar.

Et opprop fra Jürgen Habermas og Julian Nida-Rümelin

Vi er bekymret for den politiske og yrkesmessige skjebnen til våre ungarske kolleger. Konflikten dreier seg om Agnes Heller, Mihály Vajda og Sándor Radnãti, som har kritisert statsminister Orbán på grunn av den tvilsomme medieloven han vil innføre. Heller og Vajda ble allerede under det kommunistiske styret forfulgt som dissidenter. De mistet i 1973 sine professorater og måtte emigrere i 1977. Under den nasjonalistiske regjeringen som benytter sitt totredjedels flertall til å uthule forfatningen, utsettes de nå på nytt for politisk sjikane. Den regjeringstrofaste pressen driver kampanje mot en «krets av liberale filosofer» som formodes å befinne seg i deres omkrets. Og nok en gang assosieres uttrykket «liberal» med jødiske intellektuelles fedrelandsløse kosmopolitisme.

Den aktuelle anledningen for pressen er en rettssak som regjeringen har reist mot fem prosjektledere på grunn av uregelmessigheter i bruken av EU-forskningsmidler. De mistenke kollegene fastholder at de ikke har hatt noen personlig vinning i forbindelse med disse prosjektene, og at midlene er blitt anvendt korrekt til prosjektmedarbeidernes forskning. Siktelsen retter seg tilfeldigvis mot politisk forhatte filosofer og mot en fagdisiplin som siden begynnelsen i det klassiske Athen har vært særlig opptatt av det politiske fellesskapets tilstand. Den formelle rettsaken omtales i den regjeringsnære pressen på en så infam måte, at de anklagede føler at deres personlige rettigheter er blitt krenket. På grunn av disse sjikaneringer har Agnes Heller anlagt sak mot avisen Magyar Nemzet. Agnes Heller har i Tyskland mottatt Lessing-prisen og Hannah Arendt-prisen. I fjor ble hun dessuten tildelt Goethe-instituttets Goethe-medalje.

Derfor vender vi oss mot EU-kommisjonen og oppfordrer den til snarest mulig å underkaste den ungarske medieloven en juridisk undersøkelse. Samtidig bør en slik undersøkelse se nærmere på den ungarske regjeringen og dens myndigheters håndhevelse av loven, særlig hvordan kritiske forskere og intellektuelle behandles.

Foregår det brudd på vesentlige prinsipper i en liberal grunnlov i det landet som for tiden har formannskapet i EU? Når det gjelder dette spørsmålet er EU-parlamentet er tilbakeholdende, EU-rådet er som vanlig uenig, og den tyske regjeringen nøyer seg med noen forsiktige ytringer.
I Kina krever man at menneskerettighetene overholdes. Men hjemme er det ikke så nøye. Det er skandalen i skandalen.

Julian Nida-Rümelin er president og Jürgen Habermas er æresmedlem i Deutsche Gesellschaft für Philosophie.

Oversatt av: Henrik Keyser Pedersen

Publisert 24.01.2011 i Süddeutsche Zeitung.

Powered by Labrador CMS