Nyheter

Vitenskapsteoretisk forum i Trondheim har vært et offentlig samlested for tverrfaglig diskusjon i 40 år, og fortsetter å holde det gående. (Illustrasjon: «Vardø Fyrtårn», Peder Balke)

Høstens program for Vitforum

Publisert

I tradisjon tro etterfølges semesterstart i Trondheim med nytt program fra Vitenskapsteoretisk forum – som i år feirer 40-årsjubileum!

Etter stort engasjement og ledelse fra professor emeritus Helge Høibraaten, har forumets virksomhet bestått gjennom både tid og pandemi. Når han i år trekker seg tilbake, har Vitforum vært i drift i 40 år. Gjennom disse årene har forumet vært et møtested for både forskere, vitenskapelige ansatte, studenter og andre interesserte. Målet er å fremme grunnleggende diskusjoner og forskning på tvers av faglige og institusjonelle skillelinjer.

I sentrum står, selvfølgelig, vitenskapsteori – bredt forstått. Her inngår både vitenskapsfilosofi, vitenskapshistorie og andre typer vitenskapsstudier. Forumet inneholder gjerne relevante og samfunnsaktuelle diskusjoner, og det gis mye rom til spørsmål etter hvert foredrag. Blant annet diskuteres vitenskapens og fagdisiplinenes normative grunnlag, forholdet mellom de ulike vitenskapstradisjonene, og forholdet mellom vitenskap og etikk.

Når nå Høibraaten stiller seg mer i bakgrunnen er det nye som tar over: Organiseringen av forumet vil fortsette av ansatte ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap ved NTNU, først og fremst av Hege Dypedykk Johnsen, Brit Strandhagen, Jonathan Knowles og Ronny Selbæk Myhre. Nytt av året er også endring av samlingssted, som nå blir på Habitat i Trondheim sentrum. Tidspunktet vil derimot forbli det samme: møtene finner sted ukentlig på tirsdager i tidsrommet 18:00 til 20:00.

Denne høsten kan vi blant annet glede oss til oppstart 30. august, hvor kosmologi og filosofi skal belyses av Ben David Normann. 20. September skal forumets 40-årsjubileum markeres med foredrag om forumets historie av Helge Høibraaten selv. Forumet skal også få besøk av Tove Pettersen fra UiO 27.september, hvor Simone de Beauvoir står på agendaen, og 29.november kommer Jens Johansson for å snakke om døden. I tillegg skal en diskusjon om intensjonalitet1 som startet hos Salongen mellom Mons Nyquist og Thomas Netland, finne sted 18. oktober. Medlemmer fra Salongenredaksjonen vil innlede denne, før Nyquist og Netland fortsetter diskusjonen.

Programmet for høsten oppdateres fortløpende og kan finnes her. Følg også Vitforums facebook-side!

Foreløpig program for høsten

30.aug. Ben David Normann: Kosmologi og filosofi
06.sep. Jonas Indregard: Gud bedre: Misnøye med skaperverket hos Marcion, Meillassoux og meg.
13.sep. Rasmus Skern-Mauritzen og Thomas Mikkelsen: Biologi og informasjon.
20.sep. 40-årsjubileum
27.sep. Tove Pettersen: Simone de Beauvoir.
04.okt. Anna Smadjor: Ectogenese (gestation outside womb).
18.okt. Thomas Netland og Mons Nyquist: Intensjonalitet
25.okt. Vebjørn Ekroll: Illusjoner og synsvitenskap.
01.nov. Mattias Skipper: Rationality of collective decision making.
08.nov. Aurora Hoel: Operative bilder, operativ estetikk.
15.nov. Maia Vige Helle: Etikk i enaktivisme
22.nov. Hilde Vinje: Lykke etter døden.
29.nov. Jens Johansson: Dödens dålighet.

Noter

  1. https://www.salongen.no/et-sporsmal-om-hesperus/
Powered by Labrador CMS