Nyheter

Åpner for filosofer i nytt utvalg

Publisert

Utvalget skal gjøre en vurdering av straffelovens reglene om utilregnelighet, som fikk mye oppmerksomhet under rettssaken mot Anders Behring Breivik. Faremo vil ha et bredt utvalg, som ikke nødvendigvis begrenser seg til jurister og psykiatere, skriver Aftenposten.

– Når vi skal drøfte så grunnleggende spørsmål som skyld, ansvar og utilregnelighet, er det viktig å sikre at utvalget er bredt, balansert og ikke for stort. Jeg stiller spørsmål om vi også skal ta med den etiske siden, gjerne filosofer, sier hun.

Tor Langbach, direktør i Domstolsadministrasjonen, satt i det såkalte Rognum-utvalget som i 2001 anbefalte en langt strengere kontroll og kvalitetssikring av sakkyndige i straffesaker. Han mener spørsmål om straff og ansvar i prinsippet ikke bare er et juridisk og rettpsykiatrisk spørsmål.

– Tilregnelighetsregler er et lovgiverspørsmål, og det ligger mye prinsipiell tankegang i bunnen når man tar stilling til et slikt spørsmål. Der kan filosofer og historikere bidra med perspektiver som gir Stortinget bedre grunnlag for å ta stilling til et slikt spørsmål på egen kjøl.

Filosofisk blikk på 22. juli

Flere aviser og nettsteder har tatt opp filosofiske perspektiver på rettssaken mot Breivik:

Powered by Labrador CMS