Nyheter

– Kvinnemangel et kjent problem

Publisert
Professor Folke Tersman har ledet utvalget som utarbeidet Forskningsrådets evalueringsrapport om filosofi og idéhistorie. (Foto: Bonnier/Wikimedia commons)

Hvor er kvinnene i norsk filosofi, spør stipendiat Cathrine Felix i et innlegg på Salongen 24. november. Hun kritiserer Forskningsrådets evalueringsrapport for å mangle forslag om hvordan kvinneandelen kan økes. – Vi valgte å fokusere på problemer vi trodde man ikke hadde tenkt så mye på, svarer utvalgsleder Folke Tersman.

Av Folke Tersman, leder av utvalget bak Forskningsrådets evaluering av filosofi og idéhistorie

Forskningsrådets evaluering av filosofi og idéhistorie viser at kvinnenadelen ved filosofistudiet er 25 prosent.

Jeg er enig med Cathrine Felix om at det er et stort problem at kvinner er så underrepresentert i filosofien i Norge (og i Sverige). Jeg synes også hun har gode forslag til tiltak. På min egen arbeidsplass, det filosofiske instituttet i Uppsala, har vi allerede forsøkt å innføre mange av dem. Det mest effektive tiltaket er nok å ansette flere kvinnelige lærere og forskere, men det går som kjent tregt mange steder. Blant annet fordi slike muligheter bare oppstår når noen går ut i pensjon.

For å få fart på utviklingen i Sverige stilte myndighetene for noen år siden nye ressurser til rådighet, som spesielt skulle brukes for å rekruttere kvinner. Det ledet blant annet til ansettelsene av Lili Alanen i Uppsala og Åsa Wikforss i Stockholm. Begge er internasjonalt anerkjente filosofer som har funger som viktige forbilder. Sannsynligvis trengs flere tiltak av denne typen.

Uansett; en av grunnene til at vi ikke tok opp kjønnsfordelingen i avsnittet med våre anbefalinger, men bare i andre deler av rapporten, er at vi fant at bevisstheten om denne problematikken allerede er ganske stor i de miljøene vi skulle vurdere. Og at vi ikke direkte hadde noen nye ideer å komme med. (Forslaget om ekstra ressurser burde vel heller rettes mot Kunnskapsdepartementet.) Isteden valgte vi å fokusere på problemer vi trodde man ikke hadde tenkt så mye på. Slik antok vi at vi kunne gjør mest nytte.

Se også Salongens oversikt: Alt om evalueringen

Powered by Labrador CMS