Intervju

Salongen i endring

Publisert

– Salongen har vært og skal fortsatt være en møteplass for alle med interesse i filosofi og idéhistorie i Norge, forteller det nye redaktørteamet, som består av Vilde Andrea Pettersen og Alexander Myklebust.

– Samtidig ønsker vi i større grad å trekke inn perspektiver og impulser utenfra, spesielt fra de andre skandinaviske landene.

Pettersen har bakgrunn fra Göteborgs Universitet og Universitetet i Oslo, hvor hun har studert henholdsvis idé- och lärdomshistoria og idéhistorie, og har vært redaksjonsmedlem i Salongen siden februar 2016. Hun trer inn som ny redaktør for netttidsskriftet sammen med Myklebust, og tar over redaktørvervet etter Hilde Vinje. Myklebust har studert filosofi ved Universitetet i Bergen og samfunnsfag ved TIK-senteret ved Universitetet i Oslo. Han har allerede vært én av to redaktører for Salongen siden sommeren 2015, og har vært med i siden 2014.

Hvordan vil leserne merke redaktørbyttet i tiden fremover?

– Som ny redaktør ønsker jeg at Salongen skal fortsette i samme retning, men fokusere enda mer på politisk filosofi, marginaliserte perspektiver som for eksempel økofeminisme, svarer Pettersen.

Vil holde norsk i hevd

De siste månedene har Salongen publisert et økt antall tekster på skandinaviske språk. De to redaktørene bedyrer at de ønsker å fortsette med å fremme idéhistorie og filosofi på norsk, svensk og dansk.

Begge poengterer at en satsning på skandinaviske språk er avgjørende for å minske gapet mellom lek og lærd innenfor de to fagdisiplinene.

– Det er ingen grunn til at man ikke skal kunne lese og skrive filosofi på morsmålet sitt. Med den tiltakende anglifiseringen av universitetsfagene er det desto viktigere at tidsskrifter som Salongen holder små språk, som for eksempel norsk, i hevd, sier Myklebust.

Bredere faglig fokus

De kan også røpe at redaksjonen er inne i en utvidingsfase, noe som vil resultere i et bredere faglig fokus i tiden fremover.

Vil dette resultere i nye satsninger de neste månedene?

– Per i dag har Salongen allerede en nokså omfattende oversettersatsning gående som vil fortsette gjennom 2017, fremhever de to redaktørene.

– I tillegg er vi i planleggingsfasen for fremtidige prosjekt og serier, som vi ikke vil røpe helt enda. Den som leser får se!

Powered by Labrador CMS