Det er mange filosofipodcaster der ute, hvor skal man starte?

SALONGENS TIPS TIL FILOSOFISKE PODCASTER

Det kan være godt å kickstarte semesteret med et medium som ikke krever alt for mye av en – som en god podcast. Her har vi i Salongen-redaksjonen plukket ut et knippe filosofiorienterte podcaster til anbefaling.

Publisert Sist oppdatert

Det er ikke til å stikke under en stol at flertallet av de filosofi-orienterte podcastene er engelskspråklige, men noen norske podcaster vil vi likevel trekke frem. Mange filosofiinteresserte lyttere vil også raskt oppdage at det finnes mye gråstein der ute, men innimellom også noen perler. Vi har valgt å dele våre anbefalinger inn i tre kategorier: En for spirende filosofer som ønsker en innføring i filosofisk tenkning; en for den viderekommende som ønsker å grave seg ned i detaljene; en for den som er mest opptatt av den filosofiske samtale og diskusjon.

Dette er på ingen måte noen uttømmende liste, ei heller et utvalg av «de beste» filosofi-podcastene der ute. Listen vil forhåpentligvis likevel være til glede for den ivrige filosofi-interesserte lytter som trenger et sted å starte og oppdage nye medier for å engasjere seg med filosofi. Del gjerne dine tips til filosofi-podcaster i kommentarfeltet!

Du finner alle podcastene nevnt nedenfor på Spotify og/eller Apple Podcast

For ferskingen

Som fersk filosofistudent eller nysgjerrig filosofiinteressert kan det være greit å gjøre seg en oversikt over noen mer tilgjengelige og lettbente podcaster som kan stimulere til refleksjon uten å gå rett over hodet på en. Det finnes heldigvis mye å velge i og kanskje må man bruke litt tid på å finne sin favoritt. Her kan vi trekke frem Philosopy Talk en «teaser»-podcast med nokså korte episoder som slippes en gang i uken. I disse korte episodene trekker programlederne frem noen sentrale argumenter eller ideer om et tema eller en filosof. Så er ideen at du som lytter da kan velge å kjøpe fullepisoden hvis temaet faller i smak. Men selv de korte smakebitene på 10 min gjør en god jobb med å utfordre lytteren og har i tillegg et godt lydbilde. Philosophy: The Classics kan også nevnes. I denne podcasten er det de store sentrale verkene vi introduseres for på kjappe 10 minutter. I tillegg må vi nevne norske Etikketatensom gjerne har med en norsk filosof som sammen med andre kjente navn diskuterer dilemmaer og problemstillinger omkring forskjellige etiske spørsmål. Nedenfor fremhever vi derimot to podcaster som vi har likt spesielt godt.

In Our Time: Philosophy

Språk: Engelsk
Lengde: 50 min.
Hvor ofte? Hver tredje uke.
Tilgjengelige episoder: 150

Omtrent en eller to ganger i måneden kommer BBC med en ny episode i serien In Our Time: Philosophy. På under en time tar episoden for seg et filosofisk tema eller en kjent person med hensikt å introdusere dette for de som er mindre kjent med stoffet. Det gjøres ved at en eller to eksperter blir invitert inn og blir stilt spørsmål som «hva trenger vi å vite?», «kan du oppsummere?», «hvorfor er dette så berømt?», «kan du ta oss i dybden av dette?». Svarene tegner både et bilde over opprinnelsen, utviklingen og essensen i en type tenkning eller tenker. Som lytter er det bare å nyte (selv om den litt raske og tykke britiske aksenten til programlederen sikkert kan være krevende for noen). Som et veletablert og proft mediehus har podcasten et godt lydbilde, samt svært kompetente gjester.

Hvorfor bør du høre denne podcasten? In Our Time: Philosophy gir en rask innføring i sentrale filosofer og verk som gjør at du kan kaste deg over litteraturen på egenhånd på null komma niks.

Verdibørsen

Språk: Norsk
Lengde: 20 min
Hvor ofte? 2 ganger i uken.
Tilgjengelige episoder: 120

Verdibørsen var opprinnelig et faktaprogram på P2 om etikk og livssyn. Programmet har vært på lufta siden 1991 og tar for seg og drøfter ulike tema ut ifra et verdisynspunkt. Etikk, moral og filosofi står sentralt i programmet, men programmet dekker også innhold utenfor dette, som historie, litteratur, politikk og kultur. Episodene varierer i lengde, ofte mellom 15-30 minutter og slippes flere ganger i uken. Innholdet er både variert og spennende – dog riktignok ikke alltid direkte fagfilosofisk relevant. Podcasten er tilgjengelig i formen, og utforsker ideer og dilemmaer som utfordrer og gir nye tanker om samfunnet, vår historie og tiden vi lever i. Det er ofte en samtale med en akademiker, forfatter eller samfunnsengasjert person, men kan også ta form som paneldebatt eller diskusjon. I tillegg er podcastverten en kvinne, som er et etterlengtet tilskudd til filosofiens (podcast)verden.

Hvorfor bør du høre denne podcasten? Fordi her får du en ypperlig podcastproduksjon med en dyktig programleder (Aase Cathrine Myrtveit) som tar opp et bredt spekter av filosofiske idéer – på norsk!

Redegjørende podcaster

Å forstå en filosof eller diskusjon mer grundig krever mer – både av lytteren og programlederen. Det er derfor gledelig at det finnes flere gode podcaster som tar deg i dybden og utforsker både verk, ideer, begreper og mulige tilkortkommenheter. To gode alternativer er Partially examined life eller Philosophical Disquisitionssom begge er ganske lange og grundige i sine redegjørelser. Førstnevnte beskriver seg selv som «en filosofipodcast av noen gutter som på et tidspunkt hadde tenkt å leve av å gjøre filosofi, men som kom på bedre tanker.» Her får du et godt lydbilde, fine innføringer (som ofte går over flere episoder), og i tillegg sammensetningen av fire personer (les: menn) som kommer med sine forskjellige perspektiver og lesninger. Sistnevnte er mer rettet mot samfunn, etikk og teknologi. Podcasten er forholdsvis ny og episodene varierer i innhold, men et tilbakevendende tema er kunstig intelligens, roboter og ansvar for teknologi. Philosophize This! kan også nevnes, ledet av Stephen West, som synes å ha en uendelig kunnskap om filosofer fra alle verdens hjørner.

Cappelens upopulære

Språk: Norsk
Lengde: 40 min
Hvor ofte? Månedlig
Tilgjengelige pisoder: 25

Cappelens upopulære skrifter var først og fremst et forlag som ble startet i 1948: Utgivelsene byr på oversatte tekster av kjente og mindre kjente tenkere som har betydning for vestlig kultur og vitenskap, og rommer både klassikere og nyere tekster som utfordrer samtiden. Her finner man oversettelser av blant annet Iris Murdoch, Judith Butler, Martin Heidegger, Axel Honneth og Seyla Benhabib, for å nevne noen. Serien lever fortsatt i beste velgående, og forvaltes i dag av Cappelen Damm Akademisk. Podcasten er en utvidelse av dette universet, hvor oversetteren(e) og programleder diskuterer verkets fortsatte betydning og relevans. Samtalen kan fungere som en innføring i tenkerens idéer og teorier mer generelt, og et dypdykk i den oversatte teksten spesielt.

Hvorfor bør du høre på denne podcasten? Fordi her blir man kjent med tenkere og idéer du ikke finner på pensum i exphil.

Philosophy bites

Språk: Engelsk
Lengde: 20 min
Hvor ofte? Månedlig
Tilgjengelige episoder: 355

Som navnet tilsier gir episodene i Philosophy bites små filosofiske smuler for den travle lytter eller den som ønsker sin filosofi i små, håndterlige porsjoner. I podcasten inviterer vertene Nigel Warburton og David Edmonds aktuelle fagfilosofer til å diskutere et avgrenset filosofisk tema, enten det gjelder fagtradisjoner (som pragmatisme), kjente filosofers teorier (som Henry Sidgwick), eller filosofisk interessante temaer (som bevissthet). Episodene gir en kort, «rett på sak»-innføring i filosofi – akkurat nok til å tilfredsstille kløen etter filosofisk påfyll, samtidig som man blir sittende igjen med noen tanker og betraktninger en kan følge opp for egen maskin.

Hvorfor bør du høre på denne podcasten? Fordi du ønsker en kort og konkret innføring i både nye og gamle filosofiske spørsmål fra nålevende filosofer.

Språk: Norsk
Lengde: 90 min
Hvor ofte? Månedlig
Tilgjengelige episoder: 20

Filosofipod

Dette er vel den beste, for ikke å si eneste, norske filsofipodcasten som går direkte til kildematerialet. Her tar programleder og professor i filosofi Einar Duenger Bøhn og en invitert gjest, for seg et kjent filosofisk verk og diskuterer innholdet. Formelen han opererer etter er: en gjest + en bok = en episode, og gjestene er gjerne kjente navn, som Arne Johan Vetlesen, Lars F. Svendsen, Ole Martin Moen og Peder Kjøs, for å nevne noen. Det kan bli litt prat og fjas før man kommer til saken, men Bøhn tar den heldigvis ikke like langt som noen av sine engelske kolleger, selv om episodene kan oppleves som vel lange. Det fine med podcasten er at man kan få et inntrykk av en bok som man kanskje har på leselisten, eller en mulighet til å friske opp minnet om en bok man allerede har lest. I tillegg bys det på tolkninger, oppsummeringer, meninger og diskusjoner som kan hjelpe en på vei hvis man jobber med verket selv.

Det må også nevnes at Bøhn har blitt en svært aktiv podcaster som i tillegg leder andre relevante serier. Høsten 2021 gjennomgikk han, sammen med Kristopher Schau, alle Nietzches verker. Denne høsten gjennomgår han Kierkegaards verker sammen med Lars Berrum.

Hvorfor bør du høre på denne podcasten? Fordi du vil direkte til kildematerialet, men ønsker å ha med noen gode hjelpere på veien til å forstå teksten.

Diskuterende podcaster

I denne kategorien finner du podcaster som gjerne opererer med flere gjester eller et panel. Da får man muligheten til å høre forskjellige meninger og argumenter om et tema, og det gis rom til å gå mer i dybden. Det finnes mange podcaster som faller inn under denne kategorien hvor målet er den filosofiske samtale, heller enn å redegjøre for en filosof eller et tema. Blant annet podcasten Forum for philosophy, som tar for seg vitenskap, politikk og kultur fra et filosofisk perspektiv. Eksempelvis har de tatt for seg tema som straff, retten til helse, dyreetikk, vold og rase. En annen god podcast er New Books in Philosophy som intervjuer forfattere av nylig utgitte bøker innen filosofi. Dette er en fin måte å følge med på nyutgivelsen, selv om lydbildet på denne podcasten kunne ha vært bedre. Andre podcaster som kan nevnes er Thinking Hard & Slow som gjerne består av opptak fra seminarer og forelesninger med kjente eller fremtredende filosofer, samt What’s Left of Philosophy hvor fire filosofer diskuterer moderne politiske teorier på rundt en time.

Very Bad Wizards

Språk: Engelsk
Lengde: 2 timer
Hvor ofte? Hver 3. uke
Tilgjengelige episoder: 238

En filosof og en psykolog byr på faglig men uformell samtale i podcasten A Very Bad Wizard. Her får man fast innslag fra filosofen Tamler Sommers og psykologen David Pizarro som diskuterer på tvers av egne fagområder, om ny forskning innenfor filosofi, psykologi og alt annet de finner av interesse. At de to har et langt vennskap bak seg skimter igjennom og man får følelsen av å overhøre to venner som preiker om ting de er genuint interessert i. Litt guttastemning blir det til tider, samtidig som det også er forfriskende å høre fagprat uten utpreget gravalvor. Med andre ord, seriøst men lekent. Særlig tar de to opp spørsmål knyttet opp mot deres felles interesse i etikk. Men med 238 episoder bak seg så har de måttet finne temaer utover denne kjernen, og de to tar opp alt fra filmer som Lars von Triers Melancholia (2011), skjønnlitteratur som Tolstoys Ivan Iljitsj’ død (1886), og psykologien bak konspirasjonstenkning. Det er dermed stor bredde og variasjon her!

Hvorfor bør du høre denne podcasten? Fordi du har lyst å høre på fagpersoner prate fag «rett fra levra» uten formell og høytidelig akademisk språkdrakt.

The Philosophers Zone

Språk: Engelsk
Lengde: 30 min
Hvor ofte? Ukentlig
Tilgjengelig episoder: 255

Denne podcasten gir en guide gjennom mange av de rare og vanskelige spørsmålene innen logikk, metafysikk og etikk. «De enkleste spørsmålene har ofte de mest komplekse svarene» sier programlederen David Rutledge, som inviterer inn gjester som skal bistå med å vikle ut noen av de mange trådene som kan utgjøre et filosofisk problem. Eksempler på tema er adopsjon, identitetspolitikk, skjønnhet, ekstremisme, bevissthet og mye mer. Her finner du lite snikksnakk, god argumentasjon, og ofte flere kvinnelige gjester. Podcasten byr også på gode innledende beskrivelser og dyktige gjester, men lydkvaliteten til noen av gjestene kan tidvis være litt dårlig. Men hvis man klarer å se bort fra dette er dette en podcast med gode spørsmål fra verten, som gir grunnlag for interessante diskusjoner og analyser.

Hvorfor bør du høre denne podcasten? Fordi du ønsker å høre en mer seriøs og grundig behandling av et tema eller en filosofs ideer.

Hear this idea

Språk: Engelsk
Lengde: 90 min
Hvor ofte? Hver 3. uke
Tilgjengelige episoder: 51

I denne podcasten møter vi to gode venner, Fin Moorhouse og Luca Righetti, i samtale med gjester om viktige og kontroversielle ideer knyttet til filosofi, samfunnsvitenskap og effektiv altruisme. Eksempler på temaer er sosiale normer, markeder, genetisk sekvensering, transhumanisme og atomkraft. Episodene er lange og har derfor rom for mange spørsmål og dype resonnementer. Det skal sies at gjestene ofte har andre bakgrunner enn filosofi – det kommer både ingeniører, fysikere, entreprenører, økonomer og jurister innom som kan informere filosofer med kunnskap fra andre fagfelt. Vertene stiller gode spørsmål, men det raske tempoet og den korte introduksjonen kan gjøre noen tema krevende å ramle inn i for enkelte. Heldigvis blir hver episode fulgt av en artikkel, transkripsjon av samtalen, anbefalt leseliste og flere hjelpsomme og relevante lenker som legges ut på deres hjemmeside!

Hvorfor bør du høre denne podcasten? Fordi du vil ha kjennskap til hvordan teknologier eller problemer blir behandlet fra andre fagfelt og hvordan disse møter filosofiske og samfunnsvitenskapelige spørsmål.

Powered by Labrador CMS