Forskning

Hvor kommer selvkunnskap fra?

Publisert
Hvor kommer vår umiddelbare kunnskap om oss selv fra? (Illustrasjon: iStock)

Du trenger ikke observere hva du faktisk gjør for å kunne vite hva du selv tenker og mener. Du har en umiddelbar selvkunnskap. Men hvordan? Frank Barel har tatt for seg en av flere tilknyttede teorier.

Av Mari Kildahl, frilansjournalist (IFIKK)

Vår evne til umiddelbar selvkunnskap er et stort tema innenfor analytisk bevissthetsfilosofi. Grovt sagt, forklarer Frank Barel, fins det to hovedteorier om vår evne til umiddelbar selvkunnskap.

– Den ene er empirisk og sammenlikner vår evne til umiddelbar selvkunnskap med hvordan sanseapparatet vårt gjør oss i stand til å ha kunnskap om objekter i den ytre verden. Den andre teorien er rasjonalistisk og hevder at vår evne til umiddelbar selvkunnskap simpelthen stammer fra vår evne til å tenke. Og det er en variant av denne siste teorien jeg forsvarer i min avhandling.

Barel mener for øvrig det er viktig å ha i mente at denne evnen til umiddelbar selvkunnskap ikke er ufeilbarlig.

Kunnskap tilsynelatende i konflikt med teori

Når det gjelder andre mennesker, så kan vi vite hva de mener fordi vi kan observere hva de sier og gjør, påpeker Frank Barel. Vi trenger derimot ikke å observere oss selv for å vite hva vi selv mener. Det er derfor vanlig å si at selvkunnskap er umiddelbar kunnskap.

– Selvkunnskap ser dermed ut til å være i konflikt med den utbredte teorien antiindividualisme, også kalt eksternalisme.

Antiindividualisme er en metafysisk teori utviklet av den amerikanske filosofen Tyler Burge, professor ved UCLA (the University of California, Los Angeles).

– Denne teorien sier at innholdet i mine oppfatninger delvis er bestemt av de relasjoner jeg står i til ulike omstendigheter i den ytre verden. På denne måten bestemmes også hva disse oppfatningene er for noe i og for seg. Men hvordan kan jeg da egentlig vite umiddelbart hva min oppfatning er, når jeg tilsynelatende ikke kan ha en umiddelbar kunnskap om disse ytre omstendighetene?

Vil vise at det fins en helhetlig bevissthetsfilosofi

I sin avhandling Self-Knowledge and Anti-Individualism: A Defence of Neo-Rationalistic Compatibilism konkluderer Frank Barel med at selvkunnskap er forenlig med teorien anti-individualisme.

– Selvkunnskap kan forstås på en substansiell måte til tross for at de mentale tilstandene vi har umiddelbar selvkunnskap om, er bestemt av relasjoner til ytre omstendigheter. Det er dette, våre mentale tilstanders fundamentale natur og hvordan vi evner å forvalte disse tilstandene på en fornuftig måte, blant annet ved hjelp av vår umiddelbare selvkunnskap, som jeg redegjør for.

– Hvorfor en avhandling om nettopp dette?

– Tematisk sett er min avhandling ganske så tradisjonell. Forholdet mellom den menneskelige bevissthet og verden for øvrig har vært og er et sentralt filosofisk tema, sier Barel.

– En grunn til at jeg har skrevet om nettopp dette, er at jeg vil vise at det fins en helhetlig og plausibel bevissthetsfilosofi på det filosofiske «markedet». Det større perspektivet er noe som lett går tapt i våre dager, som er preget av spesialisering.

Publisert med tillatelse fra Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk ved Universitetet i Oslo.

Powered by Labrador CMS