Bøker

Rasjonalisme og tåketale om antroposofi

Publisert
Rudolf Steiner (1861–1925) portrettert av Otto Fröhlich. (Kilde: Wikimedia commons)

BOKNYTT: To nye bøker om antroposofien og steinerskolene stilles under lupen i dagens utgave av Morgenbladet. Anmelder Jon Rognlien etterlyser mer forskning om antroposofien.

Rudolf Steiner var talsmann for mange pussige teorier, «om sjelevandring, åndsvitenskap, rasehierarkier, astrallegemer, grønnsaksdyrking, arkitektur og så videre,» skriver Rognlien.

Mye av det han produserte hører hjemme i tenkningshistoriens raritetskabinett, men ikke desto mindre evner han både å begeistre og vekke harme selv i vår tid. To ferske bøker viser dette.

Forfatterne av den steinerkritiske Det de ikke forteller oss har ett sentralt budskap: at Steinerskolene er livssynsskoler, men at de underkommuniserer dette med vilje for å tekkes bevilgende myndigheter. Skolene hevder standhaftig at de ikke driver misjonering, ikke preker livssyn, men bare er et pedagogisk alternativ. Men Sandberg og Kristoffersen viser hvordan det pedagogiske systemet gjennomgående er begrunnet i Rudolf Steiners esoteriske tankesystemer, og at skolene dermed bedriver okkultisme. […]

Boken Liv laga er en omtrent like stor bok som dens kritiske motstykke. Den er en antologi med selvopplevelser, generelle essays og enkelte spede forsøk på å møte kritikerne saklig. Men den befinner seg et helt annet sted enn der Sandberg og Kristoffersen vil være, og de to bøkene kommuniserer så lite med hverandre som vel mulig.

Liv laga er redigert av tre tungvektere i steinerrørsla: Svein Bøhn, Cato Schiøtz og Peter Normann Waage. Den skjemmes av å åpne med et flåsete Nils Chr. Geelmuyden-kåseri som forsøker å gjøre narr av Tore Rems gode Bjørneboe-biografi, og den svekkes ytterligere av å slippe til Johan Galtung i sedvanlig egosentrisk-delirisk stil. […]

Det som i alle fall er klart, er at det må gjøres mer sammenlignende forskning for å finne ut av hvordan de motstridende mytedannelsene forholder seg til målbare størrelser. Anekdoter og fornemmelser – som begge disse bøkene er altfor preget av – må gis perspektiv gjennom seriøst innhentet kunnskap. I mellomtiden kan de av oss som ikke har lodd i denne underlige striden nyte kampen på arenaen. Det vil stå mange slag her – det trenger man ikke være snåsamann for å forutsi.

Les hele artikkelen på Morgenbladets nettsider.

Bok: Liv laga. Erfaringer fra Steinerskolen – Svein Bøhn, Cato Schiøtz og Peter Normann Waage
Bok: Steinerskolens okkulte grunnlag – Kristín A. Sandberg og Trond K.O. Kristoffersen) portrettert av Otto Fröhlich. (Kilde: Wikimedia commons)
Powered by Labrador CMS