Tidsskrift

Hva er et menneske?

Publisert

Hva vil det si å være et menneske? Og hvilken vitenskap kan gi oss det beste svaret? I en fersk artikkel i Apollon, diskuterer fire forskere ulike menneskebilder.

I artikkelen kommenterer forskerne menneskebildet som ble lagt for dagen i Harald Eias fjernsynsprogram Hjernevask. Religionshistorikeren Jens Braavig kommer med et interessant poeng, når han påpeker et mulig problem ved at biologiens og sosiologiens menneskebilder settes opp mot hverandre:

Professor Jens Braarvig, religionshistorie: – Opp gjennom årene har jeg deltatt i mange debatter om «de to kulturer» – naturvitenskapen og humaniora – og den angivelige kløften mellom disse. Men det vi ser nå, er en «to kulturer-debatt» mellom biologien og sosiologien. Begge betrakter mennesket som et objekt; som noe som kan måles eller beskrives som nær sagt en hvilken som helst annen ting. Eksistensialismens prosjekt, derimot, er å beskrive at «jeg er min egen årsak, jeg er ansvarlig for det jeg er». Det er en type menneskebilde som står i en veldig spenning til de objektiverende menneskebildene som biologien og sosiologien anfører. […]

Professor Camilla Serck-Hanssen, filosofi: – Jeg er skeptisk til å lage en dikotomi mellom det objektive og materielle på den ene siden og det subjektive på den andre. Det er ikke slik at det objektive bare kan studeres naturvitenskapelig. Å grave i hjernen til en matematiker, er for eksempel ingen god metode for å komme fram til nye erkjennelser i matematikken på. Matematikeren John Tate, som nå blir tildelt Abelprisen, har funnet ut noe objektivt, men likevel ikke noe som biologien kunne fange opp. Det er også grunner til å tro at det finnes objektive normer, men det er ikke noe vi kan finne ut av ved å studere materien.

Professor Dag O. Hessen, biologi: – Man kan jo også spørre om biologien alltid er objektiv. Jeg tenker at dette er komplementære betraktninger. Det ene ekskluderer ikke det andre. De fleste biologer ser nok mennesket først og fremst i et evolusjonært lys, men jeg tror mange biologer også vil være med på at mennesket er et selvdefinerende vesen.

Hele samtalen kan leses her.

Powered by Labrador CMS