Tidsskrift

Arr med stort jubileumsnummer

Publisert
Arr 3–4 2009

Hva er historiens nytte? I anledning sitt 20-årsjubileum har Arr – idéhistorisk tidsskrift utfordret historieforskere til å svare på dette spørsmålet. Resultatet er et fyldig jubileumsnummer med tekster av blant andre Quentin Skinner, Ewa Domanska, Trond Berg Eriksen, Anne Eriksen og Knut Kjelstadli.

Her er lederen fra jubileumsnummeret, som sendes ut denne uken:

Hvilken nytte har historievitenskapene, hvilken nytte kan de ha og bør de ha? Da Forskningsrådet i sin nye nasjonale strategi for humanistisk forskning skulle svare på spørsmålet: «Hvorfor humanistisk forskning»?, så var svaret: velferd og utvikling i Norge. Er det slik vi må betrakte historievitenskapenes nytte? Bidrar historieforskningen til velferd og utvikling? Kan de tjene disse formålene? Bør de det? Eller ligger historiens nytte i noe helt annet? I selvforståelse? Eller frigjøring? I så fall for hvem og på hvilken måte? Eller kanskje man ikke skulle stille nyttekrav til historievitenskapene i det hele tatt? Er historisk kunnskap mål i seg selv?

For å feire Arrs 20-årsjubileum utfordret vi historieforskere fra ulike fagområder med slike spørsmål, og inviterte like gjerne til et seminar. De åtte første bidragene til dette jubileumsnummeret ble presentert på jubileumsseminaret 8. mai 2009.

Powered by Labrador CMS