Nyheter

Er mentale sykdommer naturfenomener?

Publisert
Illustrasjon

AKTUELT: I en ny doktoravhandling gir filosof Jon A. Lindstrøm et forsvar for det tradisjonelle synet om at mentale forstyrrelser i prinsippet kan være objektive naturfenomener.

I følge klassisk biomedisinsk tankegang er sykdommer objektive naturfenomener som kan oppdages og diagnostiseres på vitenskapelig vis. Dette synet har blitt utfordret av normativistiske og sosialkonstruktivistiske perspektiver. Disse forklarer sykdomskategorier som en refleks av sosiale og etiske normer, noe som medfører at psykiatriske diagnoser blomstrer opp og forsvinner igjen i takt med sosiale og moralske endringer i samfunnet, heter det på IFIKKs nettsider.

Sykdommer generelt har patologisk status i kraft av å involvere biologiske dysfunksjoner. Organer og andre trekk ved en organisme er syke i den grad de ikke kan utføre sin naturlige funksjon. Lindstrøm argumenterer dermed for at mentale fenomener kan være biologisk dysfunksjonelle i samme forstand som kroppslige organer.

Et slikt biologisk sykdomsbegrep er nyttig for å forklare hvorfor sykdom kan ramme alle levende organismer. Men det kan også forklare hvorfor sykdommer hos mennesket ikke alltid bør være gjenstand for medisinsk behandling.

Se kalenderen for mer informasjon om Lindstrøms prøveforelesning og disputas.

Powered by Labrador CMS