Smuler

SMULER: Er det virkelig noen stor forskjell mellom å være kvinne og mann i filosofifaget? Har den sannhetssøkende filosofien bruk for kjønnskvotering? Hvordan er kjønnsbalansen i norsk filosofi? I forbindelse med kvinnedagen serverer Salongen et velassortert utvalg smuler om kjønn og filosofi – og forholdet dem imellom.

Filosofiske smuler

Publisert
  • Da radiokanalen Radio 4 kåret de 20 største bidragsyterne til filosofien, var alle på listen menn. Er kritisk tekning virkelig en kvinnefri sone? Nei – tvert imot, hevder Camille Paglia. Dagens mangel på kvinner i filosofien skyldes ikke mangel på talent, men at filosofi som displin fremstår som antikvarisk og lite akutt i vår tid. The Independent supplerer innlegget med en liste over ti av historiens største kvinnelige filosofer.
  • Er det feil å la kjønnspolitikk styre den sannhetssøkende filosofien? Vil ikke enhver filosof som tar sitt fag på alvor nødvendigvis også heve seg over sitt kjønn? Doktorgradsstudenten Spencer Case gikk i fjor sommer ut med en kritikk av den feministiske personalpolitikken ved University of Colorado. I innlegget «The Gender Academy» mente han at tilretteleggingen for kvinnelige filosofistudenter har gått for langt. I et senere debattinnlegg hevdet også Case at feminisme burde behandles som en ideologi på lik linje med konservatisme, liberalisme og fascisme, og at det ikke er noen særskilt grunn til å la et syn telle mer enn de andre i en et akademisk miljø som etterstreber objektivitet.
  • Våren 2011 rettet Salongen søkelyset mot temaet kvinner og filosofi, og publiserte blant annet Cathrine Felix’ oversiktsartikkel over kvinner i norsk filosofi, i tillegg til hennes kritikk av Forskningsrådet for å mangle konkrete forslag til hvordan kvinneandelen i faget kan økes – akkompagnert av hennes egen liste med forslag.
  • Sist, men ikke minst: Beauvoir forklarer i egen person grunntaken i sin feministiske klassiker Det annet kjønn under sitt første tv-intervju.

Powered by Labrador CMS