Nyheter

Åpner filosofikafé i Bergen

Publisert
(Foto: iStock)
(Foto: iStock)

Torsdag lanserer filosofistudentene i Bergen Filosofikafeen Hybris, et forum for samtale og diskusjon om filosofiske og samfunnsaktuelle temaer. Studentene ønsker seg filosofiske perspektiver på allmenne problemstillinger, og vårens temaer er intet mindre enn døden, innvandring, science fiction og forholdet mellom liv og materie.

Denne våren blir det fire kafémøter, der foredragsholdere både fra filosofien og andre fag er invitert. Som seg hør og bør på kafé, blir det samtale etter innleggene.

– Med filosofikafeen håper vi både å lage et samlende forum for studenter og ansatte på Filosofisk institutt – og å nå ut til filosofiinteresserte også utenfor instituttets vegger. Vi håper å legge til rette for en uformell og tilgjengelig samtale, og vi er opptatt av å bringe filosofien i møte med andre fag, forklarer initiativtaker Ingrid Grønli Åm i en e-post til Salongen.

Meningen med døden

Sagnskikkelsen Ikaros pryder emblemet til Filosofikafeen Hybris.
Sagnskikkelsen Ikaros pryder emblemet til Filosofikafeen Hybris.

De to første møtene finner sted på Landmark ved Bergen kunsthall. Deretter flytter filosofikafeen til den nyåpnede studentdrevne puben Ad Fontes. Ingrid Grønli Åm lover spennende kafékvelder i månedene som kommer.

– Til åpningskvelden på Landmark torsdag 17. februar har vi invitert ekspert i palliativ medisin og overlege ved Verdighetssenteret, Stein Husebø, og folkehelseentusiast og idéhistoriker, Øyvind Marstein, til å snakke om «meningen med døden». Hvordan forholder vi oss til døden i vårt samfunn? Kan trening og helsefokus sees på som en dødsfortrengning? Hvordan kan vi tenke oss et friskt og sunt liv som samtidig omfavner døden og dødsbevisstheten heller en undertrykker den? Hva kan vi lære av de døende?

Den andre kvelden finner sted på Landmark torsdag 17. mars og tar for seg Norge som innvandringsland, i lys av den senere tids debatt om behandling av asylsøkere.

– Hvordan tar vi imot flyktninger og asylsøkere i Norge? Hvordan definerer og styrer de juridiske instansene innvandrere som kommer til landet? Vi har invitert Hans Christian Farsethås, filosof ved Universitetet i Bergen, og Jon Ole Martinsen, rådgiver ved Selvhjelp for innvandrere og koordinator for kampanjen «Ingen mennesker er ulovlige».

Science fiction og tilblivelse

Vårens siste foredragsholder er den kjente australske filosofen og feministen Elizabeth Grosz. (Kilde: UiB)
Vårens siste foredragsholder er den kjente australske filosofen og feministen Elizabeth Grosz. (Kilde: UiB)

En måned senere, torsdag 14. april, flytter kaféen til Ad Fontes og bringer filosofien i møte med science-fiction-litteratur.

– Temaet for denne diskusjonen er sammenhengen mellom fremtidsvisjoner i litteraturen, i hovedsak de som knytter seg til teknologisk utvikling og samfunnsorganisering, og folks holdninger til slike fremtidsvisjoner. Oppfattes for eksempel ideen om det udødelige mennesket som en teknisk virkelighet man ønsker å oppnå eller unngå? Er kunsten en inspirasjonskilde for hva vi velger å forske på og hvilke teknologier vi ønsker å utvikle? Til å diskutere disse spørsmålene har vi invitert Morten Auklend, førsteamanuensis ved institutt for litterære, lingvistiske og estetiske studier ved Universitetet i Bergen, og Kjetil Rommetveit, forsker ved Senter for vitenskapsteori.

Siste kveld blir torsdag 19. mai.

– Da er vi så heldige å få besøk av Elizabeth Grosz, filosof og professor ved Rutgers University i USA og gjesteprofessor ved Universitetet i Bergen. Grosz vil snakke om det filosofiske begrepet tilblivelse i lys av moderne naturvitenskap. Hva er forholdet mellom liv og materie – hvordan springer liv ut av ikke-levende materie? Grosz vil ta utgangspunkt i arbeidene til Darwin, Bergson og Deleuze, og hun vil ta til orde for en ikke-materialistisk forståelse av materialitet. Grosz viser på en særlig interessant måte hvordan filosofi og biologi kan dra nytte av hverandre.

Powered by Labrador CMS