Nyheter

AKADEMIKERNE KOMMER!

Nå skal du ha takk! På 1300-tallet økte etterspørselen etter menn som kunne lese og skrive. De skriftlærde samlet elever rundt seg, grunnla skoler og ble rådgivere for prinser og prinsesser. Noen av dem fikk fast jobb. Kanslerembete var et populært sysselsettingstiltak for akademikere i renessansen. Hva var det som foregikk?

Publisert Sist oppdatert

Giovanni Boccaccio (1313-1375) var en sånn type. Skriftlærd og med en klar vilje til å varsku publikum om veien videre. Han ville både opplyse og informere og var således en tidlig «infotainer.» Best kjent er Boccaccios tekst Decameronen, kanskje fordi historiene der er litt pikante. I Studio Sokrates tutler vi med en annen tekstsamling av Boccaccio, Om berømte kvinner.

Giovanni Boccaccio (Kilde: Wikimedia commons)

Men et spørsmål presser seg på: Hva var det som foregikk i perioden vi i dag ser på som renessansen?

Tja. En ting var at akademikerne kom på scenen. Prestene i kirka fikk konkurranse.

Tilbakeblikk

Palmer & Colton var standardverket den gang da jeg leste historie. De har et kapittel om 1300-tallet og her heter det:

Slik vi ser verdens historie i dag, er det én type hendelser som setter voldsom fart i utviklingen: Det er når en sivilisasjon bryter med grunnvollene i sin egen religion. Dette foregår ikke slik at store menneskemengder bryter med sin religiøse tro. Tvert i mot. De holder gjerne fast på sine religiøse forestillinger. Men de bearbeider, – de prøver å rydde plass for nye, ikke-religiøse interesser. De prøver å fri seg fra forestillingen om at religion er alle tings Mor. De gjør religionen til et område ved siden av andre områder som er vesentlige for mennesker. (Palmer & Colton, 1971, s. 47. Fritt oversatt av meg)

Jeg tror dette er «verdensåndens vingeslag» i Boccaccios tid.

Sekularisering

I moderne tid (fra det 13. århundre og utover) er kristendommen den første trosretning som blir utsatt for denne omveltningen. Men sekularisering foregår over hele planeten vår. Kineserne reviderer Konfucius, muslimer er virksomme i ulike former for praksis som ikke er omtalte i Koranen, i India skapes et moderne samfunn som går langt ut over hinduismens forskrifter. I moderne tid virker det som om samfunn som var dominerte av den latinske kristendomsforståelsen var først ute.

Presteskapet var sjefene. Alt kretset rundt geistligheten og kirken. Tre hundre år seinere var kristendommen étt av flere andre sentrale samfunnsfelt.

Og midt inne i begynnelsen av denne prosessen finner vi Giovanni Boccaccio – og hans tekster om berømte kvinner.

Studio Sokrates hører du i NRK P2, lørdager klokken 13:30.

Powered by Labrador CMS