Nyheter

Om Åndens fenomenologi

Vi kan vise en vei inn i Hegels system ved å se på sentrale tanker hos Aristoteles og Kant – og hvordan Hegel definerer seg i forhold til dem.

Publisert
Åndens fenomenologi kom ut i 1807. Her en faksimile av tittelbladet. (Kilde: Wikimedia commons)

Dette var utgangspunktet for professor Harald Johannessens foredrag under Hegel-seminaret i Bergen i oktober. Her følger et sammendrag.

19. oktober ble det arrangert Hegel-seminar i Bergen, i regi av Gruppe for sosialfilosofi og politisk teori. I en serie innlegg på Salongen, presenterer vi korte sammendrag av foredragene.

Hegels system finnes i hans store logikk, med Åndens fenomenologi som innledningen til systemet. Det hele er en vitenskap, en systematisk fremstilling av bevissthetens erfaringer.

Erfaringene endres og bevisstheten endres i takt med dette. Det hele er en prosess, en utvikling hvor erfaringen på et gitt stadium vil, uttrykt som kunnskap, være full av indre motsetninger. Den antatte kunnskap vil være selvmotsigende, og det er dette som driver prosessen videre.

Bok: Åndens fenomenologi – G.W.F. Hegel, Jon Elster (overs.)

Utifra et slikt perspektiv kan vi forstå Hegels reaksjon på kategorisystemet til Aristoteles. Der Aristoteles ser en verden full av eksisterende substanser, med deres fastlagte vesen, og hvor forandring er begrenset til endring av deres ikke-vesentlige egenskaper; der ser Hegel ikke-realiserte forhold, under tilblivelse i en prosess hvor det vesentlige ikke er til.

Hegel forholder seg til Kants kategorisystem først ved å hevde at den kritiske filosofien er lite kritisk. Kant har overtatt klassifiseringer fra den tomme, formale logikken og gir således forstanden en uforanderlig form å tenke innenfor.

Hegel mener også at Kant antar andre ting, som man ikke har rett til å forutsette i kritisk tenkning, nemlig skillet mellom det erkjennende subjekt og det erkjente objekt.

Til sist så trekker Hegel den motsatte konklusjon av den Kant trekker – som konsekvens av antinomienes eksistens. Hegel mener at forstanden, eller vi, ikke kan trekke oss unna slike problem. Sett utifra kategoriene til Aristoteles og Kant, trer Hegels kategorier frem som særs underlige. Men han hevder at de er de mest konkrete av alt. Derfor troner også kategorien liv på toppen.

Hegel-seminaret ble arrangert av Gruppe for sosialfilosofi og politisk teori, som også har stilt sammendragene til rådighet for Salongen.

Powered by Labrador CMS