Anmeldelse

Bøker om ikonoklasmer

Publisert
Icons and power — Bissera V. Pentcheva

BOKNYTT: Det ligger an til flere interessante forelesninger på kommende ukes kunsthistoriske forskningsdager, «Ikonoklasmer». Flere av innlederne står bak viktige bøker på dette feltet, og her får du en oversikt over noen av dem.

På konferansen kommende uke deltar fremtredende forskere fra både Norge og utlandet. Hensikten er å «undersøke ikonoklasmer fra et interdisiplinært perspektiv ved å fokusere på en rekke historiske så vel som nyere eksempler på forskjellige former for ikonoklasmer», som det heter i presentasjonen.

Mange av de utenlandske foreleserne har også skrevet bøker om dette. Her er en liten oversikt for den som vil fordype seg i ikonoklasmenes historie:

  • Dario Gambonis The Destruction of art setter nyere eksempler på ødeleggelse av kunst i forbindelse med ikonoklasmens historie.
  • I The Archaeology of Religious Hatred vil Eberhard Sauer vise hvordan kristen intoleranse førte til ødeleggelser av templer og gudebilder i den tidlige middelalder.
  • I Icons and Power skriver Bissera V. Pentcheva om det politiske og militære aspektet ved Bysants’ dyrkelse av Maria-bilder.
  • Andrew Spicer har redigert boken Defining the Holy, som med ulike faglige innfalsvinkler tar for seg de sakrale rom i middelalderen og det tidligmoderne Europa.
The Destruction of Art — Dario Gamboni Defining the Holy — Andrew Spicer (red.) The Archaeology of Religious Hatred — Eberhard Sauer Images, Iconoclasm, and the Carolingians — Thomas F. X. Noble
Powered by Labrador CMS