Tidsskrift

Bidrag om danning ønskes

Publisert
(Illustrasjon: iStock)
(Illustrasjon: iStock)

Norsk filosofisk tidsskrift ønsker bidrag til et temanummer om danning. Vi er ute etter artikler som diskuterer danning som pedagogisk-filosofisk grunnbegrep og ulike filosofihistoriske konsepsjoner av hva dannelse er.

Andre aktuelle temaer kan være hvordan begrepet om danning knytter seg til teorier om identitet, kjønn, eksistens, estetikk og etikk, hvordan begrepet konstitueres i utdanningspolitiske debatter i dag og hvordan ulike samfunnsmessige kontekster kan virke inn på forståelsen av danning.

Vi ønsker også bidrag som diskuterer danningens form relatert til innhold. Dessuten bidrag som stiller spørsmål ved om et begrep om danning – eller «dannelse» – fremdeles bør (re)formuleres; eller om det har utspilt sin rolle.

  • Lengde: 12–15 sider
  • Frist for innsending av bidrag er 30. april 2012
  • Bidragene sendes til: kjersti.fjortoft@uit.no, jonas.jakobsen@uit.no og mariann.solberg@uit.no
Powered by Labrador CMS