Nyheter

Universitetet i Oslo skal ha gjennomført egne undersøkelser for å finne ut om det fantes lignende tilfeller hos dem. Illustrasjonsbilde: Universitetsbiblioteket i Oslo. (Foto: Kjersti Magnussen / Flickr)

Moralfilosof beskyldes for trakassering

Publisert

AKTUELT: En av verdens ledende etikkprofessorer, som også har forbindelser til norske universiteter, anklages for flere tilfeller av seksuell trakassering. Hvordan håndteres anklagene i Norge?

Av

I USA har en av verdens ledende etikkprofessorer, Thomas Pogge, blitt anklaget for gjentatte tilfeller av seksuell trakassering av kvinnelige studenter.

I mai stod en av hans tidligere studenter ved Yale University, Fernanda Lopez Aguilar, frem i BuzzFeed News. Hun hevder at Pogge la an en flørtende tone da han begynte som hennes veileder, men tolket det som en misforståelse basert på kulturelle forskjeller. Professoren skal senere ha vært mer direkte, og blant annet insistert på at de skulle dele hotellrom under en reise til Chile i 2010, hvor Lopez Aguilar virket som hans tolk.

Pogge skal videre ha tilbudt henne en stilling ved sitt forskningsprosjekt Global Justice Program – for så å trekke jobbtilbudet da hun avviste hans seksuelle tilnærmelser.

Da Lopez Aguilar klagde etikkprofessoren inn ved Yale University, skal universitetet først ha tilbudt henne en betydelig sum penger for ikke å gå offentlig ut med beskyldningene. En høring i 2011 konkluderte med at Pogge hadde opptrådt uprofesjonelt og uansvarlig, men at det ikke var tilstrekkelig bevisgrunnlag for å tiltale ham for seksuell trakassering.

Også på 1990-tallet ble den tyske professoren anklaget for seksuell trakassering. På det daværende tidspunktet underviste Pogge ved Columbia University, og saken endte med at han ble pålagt å holde seg unna filosofibygget hver gang det angivelige offeret møtte opp til undervisning.

I 2014 anklagde en annen doktorgradsstudent professoren for å gi karrieremuligheter til henne og andre yngre kvinner ut fra ønske om å innlede seksuelle forhold til dem, ifølge reportasjen i BuzzFeed News.

Felles for anklagene er at trakasseringen nesten utelukkende skal ha rammet kvinnelige studenter med minoritetsbakgrunn. Det kommer også frem at Yale University ikke har ønsket å undersøke Lopez Aguilars sak på ny, selv etter at nye beskyldninger har blitt fremmet mot etikkprofessoren siden 2011.

Flere professorer og studenter ved andre institusjoner skrev brev til universitetet og la frem nye vitneutsagn om påstått trakassering fra Pogges side, skriver BuzzFeed News. De skal ha blitt bedt om at saken igjen ble åpnet, noe Yale avviste med den begrunnelse at de nye anklagene ikke gjaldt studenter som var immatrikulert ved deres eget universitet.

Saken er ikke enestående i det amerikanske fagmiljøet. De siste tre årene har filosofiprofessorer gått av ved Northwestern University, University of Colorado Boulder og University of Miami etter anklager om seksuell trakassering.

– Anklagene marginaliserer andre kvinner

Etter at medieoppmerksomheten rundt beskyldningene mot Thomas Pogge tiltok, offentliggjorde han et åpent brev om anklagene Lopez Aguilar retter mot ham. I brevet avviser han at den påståtte trakasseringen har funnet sted, og mener internett er et uegnet sted å komme til bunns i anklagene.

– Min respons er, kort sagt, at ingen av de påståtte tilfellene av usømmelig oppførsel noen sinne fant sted, heter det i brevet.

Som filosof er Thomas Pogge (i midten) kjent for sitt arbeid innen global rettferdighet. Her avbildet i 2011. (Foto: Gavin Tapp / Flickr)

Moralfilosofen har uttalt at han regner med å bli ekskludert fra det akademiske samfunnet som følge av saken, og understreker at anklagene har negative følger for alle hans kvinnelige studenter.

– All denne negative publisiteten har også skremt og marginalisert de mange kvinnene jeg har undervist og vært venner med gjennom årene, inkludert de 20 hvis doktorgrader jeg veiledet (inkludert fem på Universitetet i Oslo), skrev Pogge i en e-post til Klassekampen.

Norske forbindelser

Professoren er tilknyttet Centre for Studies in Mind and Nature (CSMN) ved Universitetet i Oslo, hvor han er ansatt som forskningsdirektør i en professor II-stilling.

Han er også styreleder for den vitenskapelige komiteen i Comparative Research Programme on Poverty (CROP). Forskningsprogrammet har sitt sekretariat ved Universitetet i Bergen, som finansierer programmet sammen med International Social Science Council (ISSC). De to institusjonene peker i fellesskap ut styrelederen for CROP.

I BuzzFeed News’ reportasje kommer det frem at det har blitt rapportert om tilfeller av upassende oppførsel fra Pogge også i andre land – deriblant Norge.

Yale University skal i 2014 ha mottatt vitneutsagn fra professorer som har oppfattet Pogges oppførsel overfor unge kvinner som problematisk, i et brev sendt fra Lopez Aguilars advokat. De skal også ha nevnt fem andre kvinnelige studenter «fra India til Norge», som angivelig har blitt tilbudt flybilletter, hotellrom, anbefalingsbrev og jobbmuligheter av Pogge «selv om han knapt kjenner dem og vet lite om deres arbeid».

Huffington Post opplyser videre at en amerikansk professor advarte sine kolleger ved Universitetet i Oslo om beskyldningene som ble rettet mot Pogge i 2014. Professoren hadde på det daværende tidspunktet en stilling ved CSMN, i likhet med Pogge.

UiO: – Ingen uttalelser

Universitetet i Oslo har gjennomført egne undersøkelser for å finne ut om det fantes lignende tilfeller hos dem, melder Klassekampen. Deres advokater skal også ha undersøkt om det var mulig å avslutte Pogges engasjement grunnet anklagene, men konkludert med at det ikke var mulig.

En kilde forteller til avisen at en kvinnelig ansatt ved UiO informerte Lopez Aguilars advokater om upassende seksuell adferd fra Pogges side. Hun skal ikke ha ønsket å åpne en formell klage mot professoren.

Verken direktør for CSMN, Olav Gjelsvik, eller instituttleder for Institutt for filosofi, idéhistorie, kunsthistorie og klassiske språk ved UiO, Mathilde Skoie, ønsker å uttale seg om saken til Salongen.

– UiO kommenterer ikke henvendelser om medarbeidere som faller under personalområdet, skriver instituttlederen i en e-post.

UiB: – Vil forhøre oss med Yale

Salongen har også vært i kontakt med Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen. Han uttaler at han først ble kjent med beskyldningene mot Pogge da de dukket opp i amerikanske medier.

Rektoren understreker at anklagene er fremsatt og referert til i media, og at det ikke foreligger noen politianmeldelse av ham for øyeblikket.

Likevel ser UiB og ISSC på muligheten for å oppnevne en stedsfortredende styreleder frem til etikkprofessorens verv løper ut ved nyttår.

– Vi mener at det kan være vanskelig for oss som institusjon og for CROP å ha en styreleder med slike anklager hengende over seg. Vi ser på muligheten for å oppnevne en stedsfortredende styreleder frem til Pogges periode går ut ved årsskiftet.

– Det vil vi eventuelt gjøre i samtale med ham – for dette har også en menneskelig side, legger han til.

Er innsettelse av en stedsfortreder noe som avhenger av hvordan anklagene blir vurdert av Yale University?

– Vi vil forhøre oss med Yale University om hvordan de ser på det. Så langt har vi ennå ikke kommet, avslutter han.

Fagmiljøet reagerer

Etter at anklagene om seksuell trakassering ble gjort kjent gjennom flere medier de siste månedene, signerte 169 filosofer i juni et opprop om saken.

Brevet ber ikke Yale University om konkrete tiltak, men tar til orde for at informasjonen som er offentliggjort bør være tilstrekkelig bevis for at etikkprofessoren har brutt med normene for akademisk etikette.

– Ingenting er viktigere for vårt filosofiske fagmiljø enn tilliten han har brutt. På grunnlag av informasjonen som nå er offentligjort, fordømmer vi på det sterkeste hans skadelige handlinger overfor kvinner, spesielt fargede kvinner, og overfor hele det akademiske fagmiljøet, står det i brevet.

I ettertid har flere akademikere sluttet seg til oppgjøret, som i skrivende stund teller over 1 000 underskrifter.

I mellomtiden håper Lopez Aguilar på et nytt utfall i saken. Etter at Yale University i fjor informerte om at de ikke vil gjenoppta klagen hennes etter at nye anklager fra eksterne studenter dukket opp, har hun sammen med to anonyme kvinner gått til sivilt søksmål mot universitetet.

De mener avgjørelsen bør gjøres om på, og at de påståtte hendelsene som har rammet studenter utenfor Yale må tas i betraktning. Hvorvidt en etterforskning vil bli åpnet, har de ennå ikke fått vite.

Powered by Labrador CMS