Tidsskrift

Nytt Filosofisk supplement: Gud

Religionens forhold til filosofien er vanskelig. Religiøse argumenter synes å unndra seg kravene ellers anført for gyldig og god argumentasjon. Kan et argument som hviler på Guds eksistens være godt?

Publisert
Filosofisk supplement 2/2010

Tidligere var filosofien og teologien sammenvevd, slik at å skille Gud fra de filosofiske problemer ikke var umulig, men ubegripelig. Skjønt Gud har mistet denne posisjonen, spiller Han en vesentlig rolle i filosofisk sammenheng, både som tankeeksperimentelt redskap, moralens svøpe og bevarer, og det ultimate henimot hvilket mennesket søker. Selve spørsmålet har imidlertid vært hvorvidt Gud eksisterer.

Descartes’ gudsbevis er kanskje det mest omdiskuterte i filosofihistorien. Reier Helle behandler dette i sin artikkel «Under tankens åk». Her tolker han Descartes i utstrekning av Nietzsches moralkritikk med det for øye å avdekke nihilismen i gudsbeviset. Nietzsche forblir relevant i forbindelse med Gud og religion, særlig fordi han tar Guds død for gitt og konsentrerer seg om religionen og religiøs tros virkning på menneskesinnet.

Men hvor sentralt er gudsbegrepet i Descartes’ argumentasjon for en todelt virkelighet? I «Descartes’ Arguments for the Real Distinction of Mind and Body» argumenterer Paul Rækstad for at Descartes’ vektigste argument var empirisk, ikke logisk som han selv trodde. Melvin Junming Chen tematiserer også gudsbegrepet i «The Birth, Death, and Afterlife of the God of the Philosophers». Den metafysiske Gud gikk i bakken med Nietzsche og Heidegger, men Levinas åpner for en tolkning av Gud i etiske termer, hevder Chen. Ole Amund Gaustad undersøker på sin side filosofen John D. Caputos «svake» gudsbegrep og hvordan det forholder seg til «det ondes problem».

Nummeret omhandler ikke bare den monoteistiske, kristne Gud: Arthur Bolstad antyder en gudsforestilling blant annet hvilende på Sartre og Buddhismen, Jens Braarvig fremhever den hinduistiske anskuelse i spalten Frem fra glemselen og Eirik Aadland har oversatt deler av Hesiods Gudenes tilblivelse. I tillegg er der intervjuer, kryssord, mesterbrev, quiz, anmeldelser og utdrag fra den leksikryptiske encyklopedi.

Filosofisk supplement selges på Akademika, Tronsmo, Norli Universitetsgaten, Tanum Majorstuen, Langbrecke bok- og papirhandel, Bislett Bok, samt i utvalgte Narvesen-kiosker. Et årsabonnement koster 140 kroner (4 nummer). Klikk deg inn på nettsidene, eller send en mail til filosofisk-supplement@ifikk.uio.no for å bestille.

Powered by Labrador CMS