Nyheter

De nye redaktørene Steinar Bøyum og Espen Gamlund, samt redaksjonssekretær Sveinung Sundfør Sivertsen (fra venstre til høyre) (Foto: Nhu Diep)

Ny redaktørduo i Norsk filosofisk tidsskrift

Publisert

INGRESS: Etter fire år med en Oslo-basert redaktørduo flyttes hovedsetet i Norsk filosofisk tidsskrift nå til Bergen, der Espen Gamlund og Steinar Bøyum er klare til å overta. Ifølge de påtroppende redaktørene vil ikke leserne merke noen drastiske endringer, men fokuset vil legges spesielt på formidling av filosofi på norsk, og vi kan i tillegg glede oss til flere temanumre fremover.

Av Solveig N. Selseth

Norsk Filosofisk Tidsskrift (NFT), etablert i 1966, er Norges eneste fagfilosofiske tidsskrift på norsk. Det er en viktig plattform for formidling av filosofi til et norsk publikum, og de ønsker derfor spesielt velkommen bidrag av mer nasjonal relevans, ifølge nettsidene. Siden 2017 har NFT publisert med åpen tilgang (open access) på nettet. Her kan man også få tilgang til tidligere utgivelser fra så langt tilbake som 2002.

Redaktørvervet i NFT rullerer mellom universitetene i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø, og nå er tiden altså kommet til Bergen. Espen Gamlund og Steinar Bøyum har tilsammen et bredt interessefelt innen filosofi, men de er begge spesielt opptatt av formidling og filosofi i den offentlige debatt. Dette skinner igjennom i deres ambisjoner for NFT fremover.

Bred bakgrunn

Salongen lar Bøyum og Gamlund presentere seg kort:

Steinar Bøyum: Jeg tok doktorgraden min i filosofi i Tromsø, og er nå tilsatt som professor ved Psykologisk Fakultet, Universitetet i Bergen, og som professor II ved Senter for Profesjonsstudier, OsloMet. Slik sett er jeg en representant for en viktig utvikling i filosofien i Norge, nemlig at stadig flere filosofer er tilsatt på andre institutt og senter enn de rent filosofiske. Den faglige bakgrunnen min er hovedsakelig i analytisk filosofi, men jeg regner meg som bredt orientert (kanskje litt for bredt!). Opprinnelig arbeidet jeg med Wittgenstein, både innen sinnsfilosofi og estetikk, men de siste årene har jeg drevet mest med etiske og politisk-filosofiske spørsmål om barn, familie og utdanning.

Espen Gamlund: Jeg tok min doktorgrad i filosofi ved Universitetet i Oslo. Her var jeg blant annet tilknyttet Etikkprogrammet, og disputerte på en avhandling om tilgivelsens etikk i 2009. Så jobbet jeg et år utenfor universitetet, i Kunnskapsdepartementet og i Forskningsetiske komiteer, før jeg takket ja til et tilbud om jobb ved Universitetet i Bergen høsten 2010. Her er jeg nå tilsatt som professor ved Institutt for Filosofi og Førstesemesterstudier. Mine faglige interesseområder ligger innenfor analytisk filosofi, og særlig praktisk filosofi eller etikk. De siste årene har jeg arbeidet mest med spørsmål knyttet til døden, slik som om døden skader den som dør, og om alder betyr noe i denne sammenheng. Jeg er ellers opptatt av dyreetikk og spørsmål knyttet til barn og familie. Jeg både underviser og veileder studenter på alle nivåer.

I tillegg til Gamlund og Bøyum, blir Sveinung Sundfør Sivertsen redaksjonssekretær.

Fremme den norske filosofen

Hvilke ønsker og planer har dere for NFT fremover?

– Vi ser det som verdifullt å ta vare på norsk som et fagfilosofisk språk, i en tid hvor dette er under press. Dette er et ansvar vi alle har, og vi ønsker at NFT kan spille en viktig rolle som en norskspråklig, vitenskapelig publiseringskanal.

– Utfordringen for et tidsskrift som NFT, og det vi vil arbeide spesielt med, er å få gode filosofer tilsatt i Norge til å skrive på norsk. I en verden hvor internasjonal publisering er det som gir prestisje, tror vi det gjelder å satse på interessante temanummer som kan lokke sterke fagfolk til å bidra. Her har vi allerede lagt planer om flere slike temanumre, inkludert et om filosofen Stanley Cavell, og om filosofiske tema som forholdet mellom filosofi og økonomi, og om klima. I tillegg har NFT et særlig ansvar for å sette fokus på norsk filosofi, både i form av bokanmeldelser og temanummer om situasjonen til norsk filosofi og fremtredende norske filosofer.

Formidling som ambisjon

Både Gamlund og Bøyum har bidratt i offentlig diskusjon om blant annet barn og familie, og dyr og de moralske aspektene ved å spise dyr. En av ambisjonene for NFT fremover er å kunne bidra som plattform for norsk debatt.

Hvordan vil leserne legge merke til redaktørskiftet?

– Først og fremst ønsker vi å fortsette det gode arbeidet til tidligere redaktører, så i første omgang er det ikke sikkert leserne vil merke så stor forskjell. Men vi har selvsagt ting vi vil satse spesielt på. Vi er begge opptatt av formidling, så vi håper å publisere artikler som kan bidra til aktuell debatt. Nytt Norsk Tidsskrift har for eksempel vært flinke til å profilere artikler også i andre media, og målet er å få til noe lignende med noen artikler i NFT. Vi er overbevist om at fagfilosofer har mye å bidra med i offentlig debatt, noe det er mange gode eksempler på i Norge de siste årene, som for eksempel Ole Martin Moen og Lars Svendsen, og ikke minst avtroppende redaktør Einar Duengen Bøhn og påtroppende redaktør Espen Gamlund.

LES OGSÅ: Filosofisk impact

Hva slags bidrag ønsker dere å motta?

– I tråd med det som er sagt over, ønsker vi å motta vitenskapelige bidrag fra ulike tradisjoner og disipliner i filosofien, og å gjenspeile mangfoldet i norsk filosofi. Men selv om det er vesentlig at NFT er et vitenskapelig tidsskrift, som skal publisere god forskning, er vi særlig interesserte i bidrag som også kan ha en bredere, allmennkulturell interesse.

Salongen ønsker den nye lykke til!

Powered by Labrador CMS