Nyheter

Nasjonal etikkonferanse i november

Publisert
Birgitta Forsman er professor emeritus ved Lunds Universitet. (Kilde:Fri Tanke)

Den svenske vitenskapsteoretikeren Birgitta Forsman og den danske filosofen Kasper Lippert-Rasmussen blir holder hovedforedragene ved årets nasjonale etikkonferanse. Men det meste av programmet består i presentasjoner av innsendte artikler. Vil du være med, må du skynde deg.

Den andre nasjonale fagkonferansen i etikk arrangeres i Oslo 29. til 30. november. Formålet er å skape et overgripende forum for utveksling og samarbeid mellom de forskjellige disiplinene og miljøene, heter det i invitasjonen.

Det finnes flere etikkseminarer og kurs ved universitetene i Norge. Men det er likevel behov for en slik konferanse, forklarer Kristian Bjørkdahl, som sitter i arrangementskomiteen:

Det vi forsøker å få til med denne konferansen, er noe litt annet, nemlig, slik navnet tyder på, en fagkonferanse. Altså en konferanse hvor det først og fremst er relevansen og kvaliteten på artiklene som står i sentrum. Forhåpentligvis vil det ikke bare gi norske forskere som jobber med etikk en relevant arena å presentere sitt arbeid ved, men også sette dem i kontakt med andre i Norge som gjør det samme, skriver han i en e-post.

Professor Kasper Lippert-Rasmussen (Kilde: Århus Universitet)
Hoveddelene av programmet er presentasjoner i temadelte grupper, basert på innsendte artikler. I tillegg vil det være to større foredrag. Det ene holdes av vitenskapsteoretikeren Birgitta Forsman, som nylig ga ut boken Arvet från Darwin. Den andre hovedforedragsholderen er den danske filosofen Kasper Lippert-Rasmussen. Han er professor i politisk teori ved Århus Universitet, og har besøkt Etikkprogrammet også tidligere. Hans senere publikasjoner inkluderer Nationalism and Multiculturalism in a World of Immigration; Egalitarianism; Against Self-Ownership og Inequality, Incentives, and the Interpersonal Test.

Deltakerne ved konferansen må få akseptert et artikkelsammendrag, som skal sendes inn innen 1. september. Hvis artikkelsammendraget godkjennes, skal den fullstendige artikkelen forhåndsdistribueres innen 8. november. Se Etikkprogrammets nettsider for mer informasjon om deltakelse.

Konferansen ligger også i Salongens kalender.

Powered by Labrador CMS