Nyheter

Ønsker mer samarbeid

Publisert
Jonathan Knowles (Kilde: NTNU)
Jonathan Knowles (Kilde: NTNU)

Det er lite samarbeid mellom filosofimiljøene i Norge, ifølge Forskningsrådets evalueringsrapport. Jonathan Knowles, leder ved Filosofisk institutt ved NTNU, er enig.

Salongen har bedt fagansvarlige ved filosofi og idéhistorie kommentere den nye evalueringsrapporten fra Forskningsrådet. Se også vår oversikt: Alt om evalueringen.

Norge preges av for lite mobilitet og kontakt mellom de ulike institusjonene. Dette trekker Knowles frem som en av de viktigste konklusjonene i rapporten.

Jeg er mer eller mindre enig i komiteens konklusjoner. Det må bli mer insentiv til nasjonalt samarbeid, mer insentiv til å publisere internasjonalt, og det må bli lagt til rette for mer kontakt mellom stipendiater gjennom nasjonale forskerkurs, sier Knowles i en e-post til Salongen.

Han ser rapportens beskrivelser av fagmiljøene som nokså treffende.

Bortsett fra noen tall de har hentet fra NIFU STEP om at mange forskere i Trondheim har en annen utdanningsbakgrunn enn filosofi. Det er fullstendig feil.

I oktober skal representanter for de ulike institusjonene og forskningsrådet sammen diskutere evalueringen. Knowles tror det vil komme tiltak som skal bøte på problemene som er påpekt i rapporten.

På den annen side er det kanskje grenser for hvor mye som kan oppnås når institusjonene i så stor grad oppfordres gjennom politiske vedtak til å fremme seg selv i en internasjonal kontekst. Nasjonalt fagråd bør komme på banen her.

Knowles er også intervjuet om saken i Universitetsavisa.

Powered by Labrador CMS