Forskning

Etikk og helse i fattige land

Publisert
Vanskelige etiske dilemmaer kan oppstå i knapphetssituasjoner. Allen Andrew Alvarez har undersøkt de etiske sidene ved å frarøve mennesker helsetjenester. (Illustrasjon: iStockphoto)

Hva slags etiske retningslinjer skal gjelde for helsetjenester i fattige land? Går det en nedre grense for hva man må tilby sine innbyggere? Filosofen Allen Andrew Alvarez har skrevet doktoravhandling om etikk og helse i knapphetssituasjoner.

I rike land kan man kutte noe av helsetilbudet, men likevel opprettholde et grunnleggende nivå på tjenestene til innbyggerne. I fattige land kan en reduksjon av tilbudet derimot gjøre at man frarøver, depriverer, folk for basal helsehjelp. Det er etikken i slike situasjoner Alvarez har undersøkt i sin avhandling.

I motsetning til de fleste redegjørelser for prioritering når det gjelder medisinsk behandling som hovedsakelig skyldes moderat knapphet på ressurser (den typen knapphet rike land opplever), er det hvordan en rettferdig fordeling skal foretas av de ansvarlige i fattige land som denne avhandlingen drøfter. Det argumenteres for at minimumsnivået for medisinsk behandling som beskytter grunnleggende menneskelige funksjoner ikke skal synke. Denne tanken — som kan kalles “ideen om en deprivasjonsterskel” — går ut på at tilgang til grunnleggende behandling ikke må komme under et rimelig minimumsnivå (det nivået som mennesker normalt trenger for å ivareta sine grunnleggende helsefunksjoner). Dette gjelder særskilt i fattige land hvor tilstrekkelig tilgang på medisinsk hjelp blir underminert av en ekstrem ressursknapphet.

En oppsummering av Alvarez’ doktoravhandling følger vedlagt (engelsk). Alvarez har avlagt doktorgraden ved Universitetet i Bergen.

Allen Andrew Alvarez (Kilde: UiB)
Powered by Labrador CMS