Tidsskrift

Bidrag om David Hume ønskes

David Hume (1711–1776) (Kilde: Wikimedia commons)

David Hume ble født i 7. mai 1711 og i forbindelse med 300-årsjubileet planlegger Norsk Filosofisk Tidsskrift et spesialnummer om Humes forfatterskap. Dette nummeret vil komme ut som nummer 4 i 2011.

Nummeret vil være åpent for bidrag, både av systematisk og filosofihistorisk art, som tar opp ulike sider ved det vi i dag vil kalle de fagfilosofiske aspekter ved Humes forfatterskap. I første rekke erkjennelsesteori, etikk, politisk filosofi og religionsfilosofi. Vi er åpne for bidrag som diskuterer Humes plass både i samtiden hans og i ettertidens filosofiske utvikling, samt bidrag som diskuterer Humes innsats i andre vitenskaper som sosialøkonomi og historie i et vitenskapshistorisk eller vitenskapsteoretisk perspektiv.

Lengde: ca 15 sider.

Frist for innlevering av bidrag er 15. august 2011.

Bidragene sendes til:

kjersti.fjørtoft@uit.no, jonas.jakobsen@uit.no og thomas.krogh@ifikk.uio.no

Powered by Labrador CMS