Forskning

Er kapitalismen i krise?

Publisert
Finanskrisen endte i en statlig redningskampanje for å få kapitalismen tilbake på fote, mener stipendiat Ole Jacob Madsen. (Kilde: Jaures Villani, SXC)
Finanskrisen endte i en statlig redningskampanje for å få kapitalismen tilbake på fote, mener stipendiat Ole Jacob Madsen. (Kilde: Jaures Villani, SXC)

Vil ettervirkningene fra finanskrisen innebære et idéhistorisk epokeskifte fra markedsliberalismen, eller vil kapitalismen likevel overleve?

Dette er temaet for et forskningsprosjekt som stipendiatene Ole Jacob Madsen og Simen Øyen ved Senter for vitenskapsteori i Bergen har tatt initiativ til.

I nyeste nummer av Hubro stiller Madsen spørsmål ved om ikke finanskrisen blir stående som beviset på at det ikke finnes noe alternativ til markedsliberalismen. De to forskerne vil se nærmere på om kapitalismen vil overleve fordi den har manifistert seg som en kulturell, politisk og sosial praksis.

– Venstresiden har undervurdert rekkevidden av den senkapitalistiske logikk utenfor finansmarkedet. De har ikke forstått den dyptgripende betydningen kapitalismen har hatt for vår evne til å tenke om oss selv og samfunnet på, sier Madsen.

Den nye naturen

Madsen mener økonomien er blitt den nye naturen: den representerer krefter utenfor vår kontroll.

Det er bare å se på metaforene vi bruker: vi omtaler finanskrisen som den finansielle tsunamien. Nå frykter forskerne at markedstanken i så stor grad har blitt en del av vår virkelighetsforståelse at vi ikke makter å tenke frem alternativer som kan utfordre markedet.

– For ett år siden snakket man om hvilken historisk mulighet som nå meldte seg for økt oppslutning om en mer sosialdemokratisk verdenspolitikk hvor nødvendigheten av statlige overbygginger og reguleringer av det frie market, sto sentralt. Men dette endte bare med en statlig redningskampanje for å få kapitalismen tilbake på fote.

Manglende forestillingsevne

Madsen mener at man i dag har problemer med egentlig å se for seg alternativer til det rådende økonomiske systemet.

– Fredric Jameson, fjorårets Holbergprisvinner, har hevdet at vi nå lettere kan se for oss jordens undergang enn et politisk systemskifte. For 30 år klarte vi fortsatt å veie ulike politiske ideologier opp mot hverandre. Dette er fremmede tanker i dag. Hvis endring skal skje, må det starte i vår forestillingsverden. Hvis det står så dårlig til med vår evne til å tenke frem alternative utopier som det gjør nå, er det lite sannsynlig at man vil klare å utrette noe i praksis, sier Madsen.

Hele artikkelen artikkelen kan leses i PDF-utgaven av Hubro.

Powered by Labrador CMS