Bøker

Filosofi for klasserommet

Publisert
Kritisk tenkning; sokratisk samtaleledelse i skolen — Morten Fastvold

BOKNYTT: Fri tanke har et intervju med Morten Fastvold, som har skrevet filosofibok for lærere. Kritisk tenkning; sokratisk samtaleledelse i skolen skal bringe filosofien inn i klasserommet. I den nye formålsparagrafen for skolen heter det nemlig at elever lære «å tenke kritisk».

– Utdanningsdirektoratet har samlet enkelte erfaringer gjennom et prøveprosjekt. Et utvalg skoler underviste i samtalebasert filosofi, og jeg var gjestefilosof i en fjerdeklasse på Nesodden. Jeg opplevde at lærere flest føler seg ukomfortable med å skulle undervise i noe de ikke er faglig sterke i, og i tillegg er de ofte overarbeidede fra før, sier Fastvold til Fri tanke.

Det er ikke overvettes tydelig at den nye formålsparagrafen sikter til filosofien. Det står at elever skal «lære å tenke kritisk og handle etisk og miljøbevisst», men det mangler klare føringer for hva dette innebærer.

Fastvolds bok tar utgangspunkt i at «kritisk tenkning» er et sentralt uttrykk i filosofien og beslektet med den vitenskapelige tenkemåten som elevene også skal tilegne seg, som det heter i forlagets omtale.

Målgruppen for boka er lærere og lærerstudenter som ønsker å drive samtalebasert filosofiundervisning i grunnskolen og i videregående skole. Forfatteren presenterer noen grunnleggende grep for sokratisk samtaleledelse som gjelder for alle klassetrinn, og som kan brukes i de fleste fag. Ved hjelp av slike grep vil lærere flest kunne gjøre en gruppesamtale filosofisk interessant.

Powered by Labrador CMS