Smuler

Filosofiske smuler

Publisert
SMULER:

Lovtale til den aldrende kroppen; Pikettys utopi; filosofisk mengdelære; Guds eksistens og Heideggers videodokumenterte Marx-kritikk. Et assortert utvalg filosofisk spekulasjon bringes til deg av Salongen, med hilsen fra Cyberspace.

  • Dyrkingen av kroppen kan lett gå over i skam og avsky overfor det legemlige forfall. Martha Nussbaum slår et slag for den aldrende kroppen i et essay i New Republic.
  • Slavoj Žižek har nærmest blitt fast inventar i Salongens smulespalte. Denne gangen møter vi ham i nettsamtale med The Guardians lesere, der han blant annet forklarer hvorfor han mener Pikettys forslag om progressiv skatt er for utopisk.
  • Mengdelære (set theory) har fått fornyet oppmerksomhet blant filosofer de siste årene – ikke minst gjennom Alain Badious beryktede tese om mengdelæren som en form for ontologi. Nå kan vi lese om mengdelærens filosofiske relevans i en fersk artikkel i Stanford Encyclopedia of Philosophy.
  • Studenttidsskriftet Filosofisk supplement har hatt interessante diskusjoner om det rasjonelle fundamentet for gudstro på sine nettsider den siste tiden. Opptak av debatt finner du her.
  • Radical Philosophy har lagt ut David Cunninghams ferske artikkel «Capitalist Epics.Abstraction, totality and the theory of the novel» til gratis nedlastning.
  • En artikkel på Philosophy News går myten om den ensomme og isolerte filosofen etter i sømmene.
  • Har du ennå ikke sett klippet der Martin Heidegger plukker fra hverandre og krtitiserer Marx’ berømte utsagn om at filosofenes fortolkning av verden må erstattes av praktisk inngripen?

Powered by Labrador CMS