Nyheter

Vilde A. Pettersen & Oda Davanger fra Salongens 10-års jubileum. (Foto: Endre Simonsen)

Et nytt decennium

Publisert

AKTUELT: Salongen ønsker å takke alle bidragsytere, samarbeidspartnere og lesere for tiåret som har gått.

I 2019 har Salongen rundet sitt første decennium, og vi har brukt året til å feire oss selv og se tilbake på vår egen historie.

I løpet av jubileumsåret har vi jevnlig republisert til sammen ti tekster fra Salongens arkiver. Tekstene har vært en blanding av noen av våre mest leste tekster og s håndplukkede favoritter. Ada Wikdahl lagde jubileumsillustrasjonen av Platon, Rosa Luxemburg, Mary Wollstonecraft, René Descartes, Fredrik Nietzsche og Simone de Beauvoir i en salong som smykker alle republiseringene.

Jubileumsåret ble avsluttet med bursdagsfeiring på Litteraturhuset i Oslo. Temaet for kvelden var Samtid & Dystopi. Med dette temaet ønsket vi å sette søkelys på populistiske partiers fremvekst, og de stadig økende sosiale og økonomiske forskjellene vi ser i dagens samfunn. Hvordan kan fag som filosofi og idéhistorie være relevante i denne sammenhengen? For å belyse disse spørsmålene, inviterte vi professor i filosofi Tove Pettersen og førsteamanuensis i idéhistorie Christine Amadou. Pettersen snakket om Simone de Beauvoirs politiske filosofi, og hva som skjer når privilegier blir naturaliserte. Amadous bidrag handlet om hvordan antikkens utopier blir holdt høyt i kurs hos populister som ønsker seg tilbake i tid. I tillegg holdt stipendiat i idéhistorie og en av initiativtakerne til opprettelsen av Salongen i 2009, Håkon Bekeng-Flemmen, et foredrag om Salongens historie og hvordan nettidskriftet etterhvert har blitt en viktig kanal for formidling av forskning innen filosofi og idéhistorie på skandinaviske språk.

Andre høydepunkter vi vil trekke frem fra året som har gått, er feiringen av Iris Murdochs 100-års jubileum i samarbeid med Litteratur på Blå. Vi har også kunnet ønske en rekke nye redaksjonsmedlemmer velkommen til redaksjonen: Hannah Monsrud Sandvik, Feroz Mehmood Shah, Eivor Elisabeth Daae, Dag August Schmedling Dramer, Johannes Hoff og Sverre Herzberg.

Også det kommende tiåret ønsker Salongen å være en plattform for kritisk tenkning, idéutvikling og debatt, og temaer som samtid og dystopi blir på mange måter med oss videre. Miljøtenkning og miljøfilosofi har en langtradisjon i Norge, og Salongen ønsker å videreføre denne tradisjonen. Disse spørsmålene blir heller ikke mindre aktuelle etter hvert som følgene av klimaendringer og tap av biologisk mangfold blir stadig tydeligere. Derfor vil vi i 2020 ha Klima & miljø som overordnet tema på Salongen, noe som vil bli synlig gjennom tekstene vi vil publisere og arrangementene vi vil holde. Vi ønsker å kunne gi en plattform til både etablerte og uetablerte skribenter for deling av analyser og perspektiver på klima & miljø i en filosofisk og idéhistorisk kontekst. Temaet kan innlede tanker og perspektiver rundt teknologi, næringsutvikling, naturtenkning opp gjennom historien, monader, atomer, heliosentrisme, antroposentrisme, dyrevern, dyreetikk, transhumanisme og filosofi om fjellklatring, blant annet.

2020 kommer til å bli et spennende år for Salongen og våre lesere. Året kommer til å by på flere arrangementer, nye samarbeid og en jevn strøm av gode og varierte tekster, både om klima og miljø og andre tema. Det kan også avsløres at Salongen får en ny redaktør ved årsskiftet og at det kommer til å bli noen designmessige endringer på nettsiden. Vi i Salongen gleder oss til det kommende året, og ønsker alle lesere med videre.

Vi vil også invitere dere til å sende inn tekster til Salongen på epost-adressen salongen.redaksjon@gmail.com. Kanskje blir 2020 året du sender din første tekst til Salongen?

På vegne av Salongens redaksjon ønsker vi alle våre lesere et godt nytt år!

Redaktører

Fra Salongens 10-års jubileum. (Foto: Endre Simonsen)
Powered by Labrador CMS